Slovensko smeruje do prvej ligy podpory filmovej produkcie

17.04.2019 MK SR
Slovensko smeruje do prvej ligy podpory filmovej produkcieVláda SR dnes schválila návrh Ministerstva kultúry SR na zvýšenie intenzity dotácie pre filmové projekty realizované na Slovensku, poskytovanej Audiovizuálnym fondom, zo súčasných 20% na 33% oprávnených výdavkov rozpočtu filmového projektu od roku 2021. Umožňuje to schválená novela zákona o Audiovizuálnom fonde.

 

 

Slovensko sa tak výškou možného čerpania dotácie zaraďuje k popredným krajinám v podpore audiovizuálneho priemyslu ako Maďarsko, Poľsko, Estónsko, Holandsko (30%) či Rumunsko (35%). Podpora audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom tzv. vratiek predstavuje využívanú formu podpory v mnohých, nielen európskych krajinách. Spätné dotácie motivujú producentov k realizácii filmových projektov a otvárajú pre nich priestor spätného získania peňazí, ktoré do projektu investovali.

Potenciál audiovizuálneho priemyslu v uplynulých rokoch celosvetovo narastá. Aj z pohľadu laika je zrejmé, že sa produkuje čoraz viac rôznych filmov, seriálov, či napríklad dokumentov. Teší ma, že sme našli názorovú zhodu v tom, že by bola obrovská škoda, ak by sme nevyužili možnosť zvýšiť týmto spôsobom našu konkurencieschopnosť a zároveň dať nový impulz pre súkromné investície do filmového odvetvia. Som presvedčená, že každé euro, ktoré týmto spôsobom správne nasmerujeme, sa slovenskej ekonomike v budúcnosti niekoľkonásobne vráti. Zároveň tu vidím aj skvelú príležitosť zvýšiť renomé Slovenska v oblasti filmového priemyslu," uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Audiovizuálny priemysel na Slovensku už dnes vytvára pracovné príležitosti pre takmer 5000 ľudí. Úprava legislatívy v tejto oblasti otvára možnosti na ďalšie zvyšovanie zamestnanosti. Rovnako sa počíta s pozitívnym dopadom na štátny rozpočet, a to v odhadovanej sume plus 0,91 mil. EUR ročne. Podpora audiovizuálneho priemyslu znamená podporu významného, dlhodobo udržateľného  sektora, ktorý vytvára diela s vysokou pridanou hodnotou.

Ako povedala Wanda Adamík Hrycová, prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, „Tento návrh zákona vítame, pretože významne zvýši atraktivitu Slovenska ako filmovej krajiny na medzinárodnom poli. Schválenie nových podmienok zvýši záujem zahraničných štábov o nakrúcanie v našej krajine, prinesie nám nové koprodukčné možnosti, ktoré podporia rozvoj audiovizuálneho priemyslu na Slovensku, vytvoria nové príležitosti pre našich filmárov a producentov. A prax zo zahraničia hovorí, že vďaka takýmto spoluprácam následne rastie aj kvalita domácej filmovej produkcie."

Novela tiež dáva Audiovizuálnemu fondu novú kompetenciu v podobe možnosti zrušiť osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa po vydaní osvedčenia o registrácii projektu dodatočne preukáže, že filmový projekt nespĺňa všetky zákonom ustanovené kritériá. Zároveň dochádza k rozšíreniu okruhu osôb zapisujúcich sa do Zoznamu osôb pôsobiacich v audiovízií, o osoby zabezpečujúce verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, a to s ohľadom na zabezpečenie komplexnosti tohto zoznamu. Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízií je verejná evidencia subjektov, vedená zo strany Slovenského filmového ústavu.

Novelu zákona ešte musí schváliť parlament. V prípade jej odsúhlasenia nadobudne účinnosť k 1.1.2020.

 << späť
Linky