Rok Milana Rastislava Štefánika sa oficiálne začal slávnosťou na Bradle

06.05.2019 MK SR
Rok Milana Rastislava Štefánika sa oficiálne začal slávnosťou na BradleM. R. Štefánik je nepochybne jednou z najvýraznejších osobností našich dejín. Z úcty k jeho zásluhám v budovaní základov našej štátnosti Ministerstvo kultúry SR iniciovalo vyhlásenie roku 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Celoslovenskou spomienkovou slávnosťou na Bradle sa tak len začala séria jedinečných kultúrnych podujatí v gescii rezortu kultúry, ktoré majú za cieľ uctiť si pamiatku nášho velikána a pripomenúť si jeho životné dielo a posolstvo.

 

Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda SR vyhlásila 6. februára rok 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Zároveň schválila návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam Štefánika v rokoch 2019 a 2020. Rezort kultúry pri zostavovaní kultúrneho programu myslel na to, aby boli všetky aktivity na primeranej umeleckej a spoločenskej úrovni. Zameral sa aj na to, aby podujatia poukazovali na Štefánikov pretrvávajúci odkaz húževnatého a nezištného nasadenia za národ. Okrem veľkolepej celoslovenskej spomienkovej slávnosti na Bradle, ktorá sa konala 4. mája 2019, sa tak Slováci môžu tešiť na množstvo umeleckých zážitkov s hlbokým filozofickým a ľudským rozmerom.

Ministerstvo kultúry a jeho organizácie zastrešujú niekoľko desiatok kultúrnych projektov rôznych žánrov – výstavy, koncerty, divadelné vystúpenia, hudobno-poetické aktivity a literárne súťaže. Štátne divadlo Košice už od marca uvádza zaujímavú multimediálnu tanečnú inscenáciu M. R. Štefánik autorského tímu Ondreja Šotha,ktorá hľadá odpoveď na otázku, ako sa v súkolí veľkých dejín cíti malý človek idúci za svojím presvedčením zmeniť svet. Veľkou umeleckou udalosťou bude nepochybne komplexný výstavný a expozičný projekt Slovenského národného múzea pod názvom Cieľ: osudy a osobnosť M. R. Štefánika: študent, astronóm, vojak, diplomat, zberateľ. Výstava, ktorá kladie dôraz na Štefánikovo životné dielo a posolstvo, sa od septembra postupne uskutoční na Bratislavskom hrade, v pražskom Národnom múzeu, v Košariskách a na slovenských zahraničných úradoch. Jedinečné koncerty k výročiu úmrtia a narodenia Štefánika uvádza Štátny komorný orchester Žilina spolu so zborom Umeleckého súboru Lúčnica. Spoločné vystúpenia týchto telies sa uskutočnia 14. a 15. mája 2019 v Berlíne a v Prahe a v roku 2020 sa s ich koncertmi zoznámia diváci v Ríme a Paríži. Slávnostný koncert na pamiatku Štefánika uvedie aj Slovenská filharmónia. 12. septembra v bratislavskej Redute odznie symfónia In memoriam M. R. Štefánik súčasného slovenského skladateľa Petra Martinčeka. Hudobno-poetické pásmo venované Štefánikovi zase pripravila Štátna opera Banská Bystrica. V predstavení, ktoré malo premiéru minulú sobotu v evanjelickom kostole v Košariskách, zaznieva dramaticko-poetický príbeh mapujúci životný príbeh Milana Rastislava Štefánika, doplnený hudobnými číslami zo slovenskej a českej piesňovej a opernej tvorby.

Mimoriadne zásluhy Štefánika pred našou vlasťou si uvedomia aj mladé ročníky vďaka literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko?, ktorej témou je v tomto roku Život, dielo a odkaz M. R. Štefánika mladým. Okrem kultúrnych aktivít ministerstvo spolu so Slovenskou ústrednou hvezdárňou pripravuje v máji odbornú konferenciu M.R. Štefánik Muž Slnka, kde budú zmapované vedecko-výskumné aktivity Štefánika.

Spomienkové obdobie na výraznú osobnosť našich dejín ukončíme o rok, 21. júla 2020, kedy si pripomenieme 140 rokov od Štefánikovho narodenia.

 

 << späť
Linky