Rokovanie ministerky kultúry s primátorom mesta Bratislava o vzniku kreatívnych centier

07.05.2019 MK SR
Rokovanie ministerky kultúry s primátorom mesta Bratislava o vzniku kreatívnych centier Na pôde rezortu kultúry dnes ministerka Ľ. Laššáková prijala primátora mesta Bratislava Matúša Valla. Témou ich rokovania boli otázky týkajúce sa vzniku nových kreatívnych centier v Bratislavskom kraji a možnosti čo najefektívnejšieho nastavenia podmienok tzv. centralizovanej výzvy, ktorá bude zverejnená do konca júna tohto roka.

 

Kultúra má v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu svoju prioritnú os s názvom Kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) a v rámci nej je možné vyčerpať viac ako 200 mil. eur na obdobie rokov 2014 – 2020. Ďalšie dva roky sú určené na dočerpanie týchto európskych financií. Treba pripomenúť, že sa jedná o jediné investičné prostriedky, ktoré boli kultúre počas tohto programového obdobia pridelené. Tento balík peňazí sa delí na tzv. decentralizovanú a centralizovanú výzvu. Decentralizovaná výzva je určená jednotlivcom, ako aj firmám a je limitovaná výškou 200 tis. € na jeden projekt. Mesto Bratislava ako oprávnený žiadateľ má záujem o čerpanie z druhej, tzv. centralizovanej výzvy. V tejto výzve je alokovaných spolu 140 mil. eur.

Snahou ministerstva kultúry je vybudovanie aspoň jedného kreatívneho centra v každom krajskom meste a v Bratislave možno vzniknú až tri. Okrem Národného osvetového centra plánuje kreatívne centrum aj mesto Bratislava ako aj VÚC Bratislava, pričom všetky tri kreatívne centrá by sa mali svojím obsahom navzájom dopĺňať. „Po našom nástupe sme bohužiaľ našli európske fondy pridelené na KKP v zlej kondícii, preto sme koncepčne museli zmeniť pohľad na samotné čerpanie a rozhodli sme sa ísť cestou menších projektov a ich naplnenia. Vo vytváraní nových kreatívnych centier nechceme byť konkurenciou už vzniknutým centrám, ale chceme pokryť chýbajúce oblasti," uviedla na úvod stretnutia ministerka kultúry Ľ. Laššáková. Do konca mája tohto roka má monitorovací výbor schváliť ukazovatele a ministerstvo kultúry sa snaží celý operačný program prispôsobiť reálnym možnostiam žiadateľov tak, ako sa len dá. Zámerom rezortu je zabezpečiť maximum čerpania pre kultúru, ktorá je dlhodobo podfinancovaná.

Primátor Matúš Vallo vyjadril nádej a snahu urobiť maximum preto, aby mesto Bratislava vytvorilo plánované kreatívne centrum na Panenskej ulici, kde by mal vzniknúť akýsi kreatívny Dom hudby. „Netrpezlivo čakáme na zverejnenie výzvy a verím, že podmienky pre investície a samotnú udržateľnosť projektu nastaví ministerstvo kultúry tak, aby boli prijateľnejšie a náš projekt bol reálne zvládnuteľný," uzavrel. 

Ministerstvo kultúry očakáva, že projekty budú ušité na potreby a reálne možnosti žiadateľov. „Momentálne riešime s Centrálnym koordinačným orgánom aj možnosť obmedzenia alebo úplného vypustenia niektorých indikátorov, nakoľko sú nesplniteľné. Jedná sa napríklad o počet pracovných miest, ktoré sa musia realizáciou projektu vytvoriť. Nechceme ísť cestou, ktorá nedáva od začiatku zmysel," uzavrela na záver stretnutia ministerka Laššáková.

 

 

 << späť
Linky