Romantický víkend na zámku v Bojniciach

17.05.2019
Romantický víkend na zámku v Bojniciach Súťažte na podujatí Noc múzeí a galérií 2019. Organizátori podujatia Noc múzeí a galérií 2019 v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji pripravili pre návštevníkov súťaž o atraktívne ceny. Viac informácií na webových stránkach Slovenského národného múzea: www. snm.sk; Noc múzeí a galérií 2019. Dovidenia v sobotu 18. mája 2019 v múzeách a galériách na celom Slovensku.

 

 

Rovnako, ako vo väčšine miest Európy, už len niekoľko hodín delí poznávania chtivú verejnosť na Slovensku od populárneho podujatia Noc múzeí a galérií 2019. V sobotu 18. mája 2019 sa múzeá a galérie opäť otvoria návštevníkom s atraktívnou ponukou výstav a podujatí v netradičnom čase. V inštitúciách v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji organizátori pripravili obľúbenú „pečiatkovú“ súťaž. Stačí nazbierať tri pečiatky navštívených múzeí a galérií na ústrižku na zadnej strane programovej brožúry a ústrižok vhodiť do urny v ľubovoľnom múzeu či galérii. Desať vyžrebovaných návštevníkov bude odmenených zaujímavou cenou.

Výhercovia sa môžu tešiť na romantický rodinný víkend na zámku v Bojniciach, ktorý do súťaže ponúklo Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice. Poukaz na nákup kníh a suvenírov v hodnote 20 € v kníhkupectve Ex Libris v SNG, 3 voľné vstupy na programy SNG a aktuálny katalóg k výstave SNG s magazínom 365° ako ďalšiu z cien pripravila Slovenská národná galéria. Vyžrebovaní návštevníci budú ďalej odmenení VIP vstupenkou na voľný vstup do STM – Múzea dopravy v Bratislave či do 18 múzeí SNM na celom Slovensku. Obe vstupenky sú platné do konca roku 2019. Výpravné publikácie a zaujímavé suveníry venovali do súťaže aj Kunsthalle a Galéria Nedbalka. Žiaci a študenti môžu vyhrať vzdelávací program pre celú svoju triedu v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. 

Múzeá a galérie v Bratislave a v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) spolupracujú vďaka finančnej podpore kraja už tretí rok na príprave a realizácii podujatia v niekoľkých oblastiach. Ide o spoločné prezentačné aktivity – pre návštevníkov je pripravená jednotná programová brožúra; spoločnú výšku vstupného – platí sa len v prvej navštívenej inštitúcii 3,- € na osobu a deti do 10 rokov sú zdarma; a zlepšenie dopravnej dostupnosti – špeciálna doprava na podujatie (historické vozidlá z Dopravného podniku Bratislava, posilnené denné aj nočné spoje v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou, parný vláčik zo Železničného múzea SR po bratislavských spojkách a do Malaciek alebo spolupráca na propagácii podujatia so Železničnou spoločnosťou Slovensko). Ceny špeciálnej dopravy sú rôzne – zdarma, v cene vstupenky na podujatie, ako aj podľa platných cenníkov dopravcu. Viac info, ako aj programovú brožúru, nájdu návštevníci na webovej stránke SNM: www.snm.sk . Srdečne všetkých pozývame.

Podujatie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj

Viac info
www.snm.sk (múzeá SNM a múzeá a galérie v Ba a BSK)
www.nmag.sk


Zuzana Vášáryová; zuzana.vasaryova@snm.sk; +421 915 032 062
koordinátorka podujatia v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji

Marián Majerník; marian.majernik@gmail.com; +421 903 239 048
koordinátor podujatia za Zväz múzeí na Slovensku


Partneri podujatia << späť
Linky