Stanovisko Ministerstva kultúry SR k nepravdivým informáciám o krátení rozpočtu svojím príspevkovým organizáciám

20.05.2019
Stanovisko Ministerstva kultúry SR k nepravdivým informáciám o krátení rozpočtu svojím príspevkovým organizáciámMinisterstvo kultúry považuje informácie o krátení rozpočtu svojím organizáciám za nepravdivé.

 

 

Ministerstvo kultúry SR kategoricky odmieta tvrdenia o krátení rozpočtu svojím podriadeným organizáciám. Zákon o štátnom rozpočte pre roky 2019 až 2021 bol v parlamente schválený v decembri minulého roka a ten sa nemenil. Každá organizácia predkladá ročne niekoľko prioritných projektov nad rámec bežného rozpočtu. Prostredníctvom týchto financií je realizovaná široká škála aktivít od výstav, expozícií, riešenia havarijných stavov, obnov a rekonštrukcií. Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom týchto finančných prostriedkov napĺňa aj svoje ciele a najmä programové vyhlásenie vlády, ako aj pokrytie významných výročí, zmeny v legislatíve a aktuálne potreby. Tieto finančné prostriedky dostávajú podriadené organizácie na základe vypracovania projektov, ktoré následne MK SR podporí alebo nepodporí, zvyčajne podľa svojich finančných možností a stanoviska gestorskej sekcie. V zmysle požiadaviek podriadených organizácií sa počas roka posudzuje a navrhuje pridelenie finančných prostriedkov v niekoľkých etapách a podľa potrieb. Prioritné projekty sú nenárokovateľné a sú doplnkom ku klasickému rozpočtu organizácie. Žiadny rozpočet sa nikomu nekrátil, naopak ten sa ešte navyšoval o sumu na prioritné projekty. Financovanie prioritných projektov nenahrádza bežnú činnosť jednotlivých podriadených organizácií, nemohlo teda dôjsť ku kráteniu rozpočtu.
 

 << späť
Linky