Laureáti Ceny ministerky kultúry za rok 2018 sú známi

20.05.2019 MK SR
Laureáti Ceny ministerky kultúry za rok 2018 sú známiMinisterka kultúry SR Ľubica Laššáková dnes slávnostne udelila Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2018. V siedmich kategóriách boli celkovo ocenení dvanásti laureáti.

 

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes odovzdávala Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia. Ocenenie sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Ceny sa odovzdávajú v siedmich kategóriách, pričom v zmysle štatútu podujatia môže ministerka udeliť maximálne 12 ocenení. „Verte, že aj raz taký počet by nestačil, aby výročnú cenu ministerky kultúry za umenie dostali tí, ktorí si ju vďaka svojmu talentu, šikovnosti, špičkovej profesionalite a schopnosti dôstojne prezentovať naše umenie doma i v zahraničí právom zaslúžia. Na druhej strane som presvedčená, že treba zachovať a chrániť exkluzivitu tohto ocenenia, aby jeho hodnota nedevalvovala, ale naopak, aby táto cena za umenie bola motiváciou a métou, ktorú stojí za to získať" uviedla vo svojom príhovore šéfka rezortu kultúry.    

Cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získala poetka Mila Haugová. Ocenenie si prevzala za dlhoročnú osobitú básnickú tvorbu a za významnú prekladateľskú činnosť.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca si z rúk ministerky prevzala operná speváčka Ľubica Vargicová za stvárnenie postavy Donny Anny v opere W. A. Mozarta Don Giovanni na scéne Opery SND s prihliadnutím na doterajšie výnimočné umelecké výsledky v oblasti slovenského operného a koncertného umenia doma a v zahraničí. Predmetnú cenu získal aj herec Ján Kožuch za osobité herecké majstrovstvo počas celoživotného umeleckého pôsobenia v divadlách v Slovenskej republike, najmä na javisku Slovenského komorného divadla v Martine a jeho mimoriadny prínos v oblasti divadelného, filmového, televízneho a rozhlasového herectva a dabingu.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti hudby sa stal zbormajster Ladislav Holásek za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti zborového umenia s prihliadnutím na umelecké pôsobenie zbormajstra a umeleckého vedúceho viacerých popredných slovenských zborových telies.

Fotograf Drahotín Šulla získal cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry. Ministerka tak ocenila jeho mimoriadny prínos k rozvoju fotografie na Slovensku, ako aj jeho celoživotné dielo – vyše polstoročnú fotografickú tvorbu, bohatú nielen tematicky a žánrovo, ale aj spôsobmi spracovania a originálnymi experimentálnymi prístupmi s výrazne humanistickým akcentom.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie si odniesol kameraman Jozef Šimončič za dlhoročný osobnostný tvorivý vklad v oblasti slovenskej filmovej a televíznej tvorby s prihliadnutím na výrazný prínos jeho pedagogickej činnosti. Vďaka jeho originálnemu kameramanskému videniu a profesionalite je množstvo diel, ktoré spoluvytváral, v zlatom fonde slovenského audiovizuálneho dedičstva.

Laureátmi ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia sa stali kostymérka  a scénická návrhárka Helena Bezáková za celoživotný prínos v oblasti scénického a kostýmového výtvarníctva a za osobitý prínos do poetiky slovenskej kostýmovej tvorby, režisérka Daniela Ilavská za celoživotný prínos v oblasti rozhlasovej réžie, libretistka a dramaturgička Jela Krčméry-Vrteľová za dlhoročnú tvorivú činnosť v Opere Slovenského národného divadla a výnimočný prínos v oblasti prekladov libriet svetovej opernej tvorby, prekladov piesňovej a oratoriálnej tvorby ako aj prekladov divadelných hier a beletrie a režisér a tiež scenárista Rudolf Urc za celoživotné výnimočné dielo a rozvoj v oblasti slovenskej audiovizuálnej tvorby najmä slovenského animovaného filmu s prihliadnutím na výrazný prínos jeho pedagogickej činnosti.

Cenu za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia si z rúk ministerky prevzali muzikologička, kritička a diplomatka Viera Polakovičová za celoživotný prínos a osobnostný vklad v oblasti prezentácie slovenského umenia v zahraničí počas pôsobenia v kultúrnej diplomacii a riaditeľ Štátnej filharmónii Košice (ŠFK) Július Klein za výrazný podiel na pozdvihnutí interpretačnej a reprezentačnej úrovne ŠFK s prihliadnutím na jeho pedagogickú činnosť a pôsobenie v medzinárodných organizáciách pre sociálny dialóg v sektore živého umenia.

„Vážim si a obdivujem dielo a výkony, ktoré dnešní ocenení vytvorili a vytvárajú, to krásne, múdre, vzácne a inšpiratívne, čím obohacujú nás, divákov, poslucháčov, čitateľov, návštevníkov koncertných sál, divadiel, kín či galérií. A som rada, že opäť ocením osobnosti, ktoré celý život aktívne pôsobia naprieč celým Slovenskom a svojich obdivovateľov aj fanúšikov majú v naozaj širokom spoločenskom aj vekovom spektre. Ďakujem a blahoželám oceneným!" doplnila ministerka.

Ocenenie sa udeľuje každoročne od roku 1999. Návrh na udelenie ceny predkladajú ministerke odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministerky.

Autorom artefaktu Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je sklársky výtvarník Palo Macho.

 

 

              

 

 

 

 

 << späť
Linky