Novým riaditeľom Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej sa stal Július Lomenčík

22.05.2019 MS
Novým riaditeľom Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej sa stal Július LomenčíkVeda v Matici slovenskej prechádza tento rok výraznejšími zmenami. Na dlhodobo neobsadený post riaditeľa Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej nastúpil uznávaný literárny vedec docent Július Lomenčík.

 

 

 

Vysokoškolský učiteľ, didaktik, publicista, ale aj organizátor vedeckých konferencií či kulturológ a básnik Július Lomenčík sa narodil v Lučenci. Dnes žije v Banskej Bystrici a vyučuje na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela. „V súčasnom literárnovednom bádaní sa nevenuje systematická pozornosť literárnej regionalistike. Verím, že práve v Slovenskom literárnom ústave MS je priestor pre túto tému. Literárnu vedu v Matici slovenskej zameriam najmä na málo známe či zabúdané literárne osobnosti konkrétnych regiónov, ktorých tvorba má v širšom rámci kultúrny význam pre daný kraj. Musíme však začať od základov a teoreticky zadefinovať neujasnené odborné termíny, ako je literárna regionalistika, literárny región či regionálny autor," naznačil riaditeľ ústavu Július Lomenčík. Plánuje usporiadať vedeckú konferenciu na túto tému, ale aj konferenciu pre doktorandov a mladých literárnych vedcov.

 

Doménou Júliusa Lomenčíka je problematika teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách, ako aj otázky jazykovej kultúry a literárnej regionalistiky. Pozornosť tiež venuje literárnym tradíciám Banskej Bystrice a literárnym osobnostiam horného Novohradu. Má za sebou dve básnické zbierky Infarkt citu a Z(R)odenie, tri vedecké monografie a dve odborné publikácie. Napísal štúdie o matičných osobnostiach Karolovi Kuzmánym, Štefanovi Moysesovi, o literárnych vedcoch Viliamovi Marčokovi, Andrejovi Červeňákovi a biografické kalendáriá o významných slovenských spisovateľoch.

 

Ďalšie zmeny v matičnej vede sa dotkli Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, ktorý je momentálne bez riaditeľa. Po zaslúžilej práci odišiel do dôchodku známy historik a vysokoškolský pedagóg docent Ivan Mrva. Ústav však dostal nové posily z radov dvoch mladších historikov.

 

 << späť
Linky