Zámer osamostatnenia Slovenského centra vizuálnych umení

23.05.2019 MK SR
Zámer osamostatnenia Slovenského centra vizuálnych umeníNa základe listu Ministerstva kultúry SR č.MK-2871/2019-322/5448 zo dňa 12. apríla 2019 zaslala Nina Vrbanová, poverená vedením SCVU generálnej riaditeľke SNG Alexandre Kusej podklady súvisiace s požiadavkou na osamostatnenie Slovenského centra vizuálnych umení (Kunsthalle Bratislava), ktoré je organizačne začlenené do štruktúry Slovenskej národnej galérie.

 

Podklady v prílohe obsahujú:

 

-          ideový zámer vzniku novej organizácie KH Bratislava

-          návrh predmetu činností KH Bratislava

-          návrh organizačnej štruktúry KH Bratislava

-          návrh jej rozpočtu vo funkčnej klasifikácií

 

Podklady k osamostatneniu KHB (pdf, 6 MB) (pdf, 6 MB)

 << späť
Linky