Z ohňa zrodené

24.05.2019 ULUV
Z ohňa zrodenéÚstredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prináša do priestorov Galérie ÚĽUV Bratislava na Obchodnej ul. 64 novú výstavu Z ohňa zrodené, ktorá predstavuje kováčstvo ako techniku spracovania kovu a prínos ÚĽUV-u v procese zmeny od tradičného kováčstva k výtvarno-umeleckému. Verejnosti bude prístupná od 31. mája do 6. septembra 2019.

 

 

Názov výstavy: Z ohňa zrodené
Miesto konania: Galéria ÚĽUV Bratislava, Obchodná 64
Otváracie hodiny: Utorok – Piatok 12.00 – 18.00 h
Trvanie výstavy: 31. 5. 2019 - 6. 9. 2019
Kurátor výstavy: Libuša Jaďuďová
Odborný garant: Arne B. Mann

 


Kováčstvo je popri hrnčiarstvu jedným z najstarších výrob ľudstva. Je charakterizované ako remeselná výroba železných predmetov pomocou ručných nástrojov a tepelného spracovania kovaním, to znamená výrobu predmetov ohrievaním v otvorenom ohni. Výstava nazerá na kováčstvo komplexne – od materiálu, cez základné náradie a pracovný priestor, až po samotné úžitkové i umelecké predmety.
V rámci ľudovej umeleckej výroby zaujímalo kováčstvo svoje miesto viac cez úžitkové a výtvarné umelecké práce, pričom sa táto technika prvýkrát uplatnila pri kovaných zvieratkách. Výraznú stopu vo výrobnej produkcii ÚĽUV-u zanechalo viacero výtvarníkov a výrobcov, ktorí podchytili zmeny v spoločnosti v správnom čase a dali tak priestor k inovácii, estetike a úžitkovosti kováčskej výroby. Ukážka ich prínosu obohatí aj výstavu.
Časť výstavy bude venovaná rómskemu kováčstvu ako jednému z tradičných zamestnaní Rómov – z tzv. súpisov Cigánov z 18. storočia v Uhorsku vyplýva, že najčastejším zamestnaním Rómov na území Slovenska bolo kováčstvo, okrem hudobníctva. Rómske kováčstvo sa líšilo v spôsobe práce a vo využívaní použitého materiálu. V priebehu prvej polovice 20. storočia začalo rómske kováčstvo upadať, jednou z ciest v pokračovaní kováčskej výroby bolo zameranie sa na umelecké kováčstvo. Umelecké kováčstvo dosiahlo a stále dosahuje obdivuhodných kvalít najmä v Dunajskej Lužnej. Presvedčiť sa môžete na výstave Z ohňa zrodené od 31. mája do 6. septembra 2019.

 

 

 

 

 << späť
Linky