Traja žiadatelia o dotácie z LGBTI komunity potvrdili, že nemajú záujem o dialóg

24.05.2019
Traja žiadatelia o dotácie z LGBTI komunity potvrdili, že nemajú záujem o dialógMinisterstvo kultúry SR vyjadruje sklamanie z prístupu troch neúspešných žiadateľov o dotácie z LGBTI komunity, ktorí odmietli stretnutie s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou a vydali sa cestou ďalšieho zvyšovania napätia v spoločnosti.

 

„Žiadatelia svojím postupom definitívne potvrdili, že im od samého začiatku nešlo o dialóg a konštruktívny postup, ale len o vyvolanie mediálnej pozornosti spriaznených médií. Bez hľadania riešení za rokovacím stolom sa budú vzniknuté problémy iba prehlbovať. Ak bolo toto cieľom žiadateľov, bolo by férové, ak by to povedali hneď na začiatku," povedala hovorkyňa ministerstva Barbora Palovičová.

Ministerstvo kultúry pripomína, že v utorok 21. mája poslalo zástupcom dotknutých organizácií pozvanie na stretnutie, na ktorom by sa vyjasnili všetky sporné body. Toto pozvanie odmietli s odôvodnením, že potrebujú viac času na prípravu. „Ponúkli sme preto ďalšie dva termíny počas budúceho týždňa. Dnes prišla jasná odpoveď – tri organizácie z LGBTI komunity „nevidia žiadny význam v akýchkoľvek rokovaniach s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou". Takýto prístup je podľa nášho názoru nekonštruktívny a v rozpore s deklarovaným cieľom prispievať k rozvoju slovenskej kultúry," uviedla Palovičová.

Žiadosť troch LGBTI organizácií o zrušenie druhého kola grantovej schémy považuje ministerstvo za bezohľadnú. „Namiesto toho, aby svoje neúspešné projekty prihlásili do druhého kola a dali im šancu presadiť sa, vyzývajú na jeho zrušenie. Tým by však prišli o možnosť podpory aj všetky znevýhodnené skupiny obyvateľstva, pre ktoré je grantový program „Kultúra znevýhodnených skupín" prioritne určený, napríklad sluchovo či zrakovo postihnuté deti," zdôraznila Palovičová.

Ministerstvo pripomína, že v prvom kole ministerka kultúry uprednostnila práve takéto projekty, ktoré boli v minulosti výrazne podfinancované. Zároveň však podporila štyri projekty na predchádzanie diskriminácie v celkovej sume 16-tisíc eur.

Rezort odmieta aj výhrady LGBTI organizácií k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry, ktorý bol 23. mája predložený do medzirezortného pripomienkového konania. „Návrh zákona v tejto oblasti len spresňuje, že kultúrne aktivity nemusia vykonávať len samotné osoby so zdravotným postihnutím, ale aj iné subjekty pre tieto osoby. Dotácie sa naďalej budú poskytovať na projekty zdravotne znevýhodnených osôb, ako aj na projekty na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu," dodala Palovičová.

 << späť
Linky