Slávnostné otvorenie novej expozície Múzea Slovenských národných rád v Myjave

28.05.2019 MK SR
Slávnostné otvorenie novej expozície Múzea Slovenských národných rád v Myjave Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková otvorila novú expozíciu SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave s názvom Slovenská národná rada v toku času. Expozícia prináša slovenskému publiku autentický obraz o chode udalostí spojených so vznikom a vývojom Slovenskej národnej rady.

 

 

Nová expozícia Slovenská národná rada v toku času predstavuje komplexný pohľad na úlohu a poslanie Slovenskej národnej rady (SNR) v kontexte historického vývoja slovenského národa a Slovenska. S prihliadnutím na architektonický komplex múzea je expozícia rozdelená do dvoch samostatných ale ideovo previazaných celkov.

Prvá časť približuje dejinnú cestu SNR od jej vzniku v septembri 1848 až po ideové naplnenie jej cieľa – vznik Slovenskej republiky v roku 1993. Dôraz sa kladie najmä na najdôležitejšie dokumenty sledujúce dôležité ideové a historické míľniky na ceste SNR. Druhá časť ilustruje prepojenie revolučných udalostí z rokov 1948 – 1949 so životom jednoduchých ľudí, a to vďaka dobovému zariadeniu a autentickým pamiatkam. Centrálnym priestorom domu je sviatočná izba s historickým stolom, na ktorom bola písomne potvrdená Slovenská národná rada 19. septembra 1848. Interiér domu Anny Kolényovej dotvára dobový nábytok a portréty hlavných aktérov revolučných udalostí Ľ. Štúra, J. M. Hurbana, M. M. Hodžu.

Pásku do priestorov novej expozície slávnostne prestrihla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková spoločne s riaditeľkou múzea Alenou Petrákovou a generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea Branislavom Panisom„Ide nám v prvom rade o to, aby múzeum vošlo do povedomia čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Aby sa sem radi vracali. Aby precítili „génius loci“ tohto významného miesta  a regiónu národného vzopätia, ktoré dalo nášmu národu aj najväčšieho Slováka Milana Rastislava Štefánika. Želám Múzeu Slovenských národných rád vysokú návštevnosť," uviedla v príhovore ministerka Ľ. Laššáková.

Podnetom k obnove myjavského múzea bolo 170. výročie vzniku a zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady, ktoré si Slovensko pripomenulo v septembri minulého roku. K rekonštrukcii sa pristúpilo po viac ako 50 rokoch aj s finančnou podporou Úradu vlády SR a Ministerstva kultúry SR v rámci osláv 100. výročia vzniku Československa.

Viac informácií TU.

 

 << späť
Linky