Mostarská jar vyvrcholila za účasti ministerky kultúry

03.06.2019
Mostarská jar vyvrcholila za účasti ministerky kultúry Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa v piatok 31. mája 2019 zúčastnila slávnostného otvorenia výstavy Návrat Anjelov na prestížnom festivale Mostarská jar. Expozícia zo zbierky Srećka Mustagrudića sa podobne ako celý festival nesie v duchu zbližovania a jednoty etník.

 

 

V meste Mostar minulý piatok vyvrcholil 21. ročník najväčšieho festivalu v Bosne a Hercegovine Mostarská jar". Cieľom podujatia pod patronátom Matice chorvátskej je kultivácia tradícií a kultúrnej rozmanitosti národov Bosny a Hercegoviny (BiH). Svojím bohatstvom umeleckého prejavu - hudbou, divadlom, literatúrou, umením a filmom festival prispieva ku vzájomnej úcte a porozumeniu rôznych etník a náboženstiev tejto balkánskej krajiny.

Záver festivalu bol tento rok venovaný otvoreniu expozície zo zbierky Srećka Mustagrudića, mostarského rodáka, veľkého znalca a zberateľa umeleckých diel, ktorý našiel na Slovensku so svojou rodinou útočisko pred vojnou v bývalej Juhoslávii. V roku 1999 otvoril v Piešťanoch prestížnu umeleckú galériu. Jeho výstava “Návrat Anjelov“ pozostáva z diel s tematikou svetových náboženstiev a nesie sa v duchu vzájomného porozumenia a posilnenia medzietnických a medzináboženských vzťahov v regionálnom aj globálnom priestore.

Čestným hosťom na otvorení expozície bola ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Svojou účasťou na podujatí podčiarkla dôležitosť rešpektovania kultúrnej rozmanitosti v Európe a potvrdila osobitný význam, ktorý Slovenská republika pripisuje rozvoju priateľských vzťahov medzi Slovákmi a národmi Bosny a Hercegoviny. „Etnickú, kultúrnu a náboženskú rôznorodosť Vašej krajiny sme vždy vnímali ako bohatstvo a pridanú hodnotu. Svedectvom nadčasového spojenia medzi našimi národmi je dlhodobá spolupráca medzi Maticou slovenskou a Maticou chorvátskou, ktorá je pokračovaním odkazov veľkých osobností našej kultúry –  zakladateľa tradície slovenskej prózy Martina Kukučína a bosniackeho a chorvátskeho národného buditeľa Safvet-beg Bašagića. Verím, že vzájomne posilníme význam našich vzťahov a kontaktov, ktoré prispievajú k prehlbovaniu medziľudského, medzináboženského a tým aj globálneho civilizačného dialógu," uviedla vo svojom príhovore šéfka rezortu kultúry.

Ministerka Ľ. Laššáková prispela svojou návštevou Bosny a Hercegoviny k posilneniu dlhoročných historických a kultúrnych väzieb medzi národmi BiH a Slovenskou republikou, ktoré boli potvrdené aj podpísaním Memoranda o porozumení v oblasti kultúrnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom pre civilné záležitosti Bosny a Hercegoviny v roku 2011.  Jej návšteva sa niesla hlavne v duchu priorít tohtoročného slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), akými sú efektívny multilateralizmus, prevencia konfliktov a bezpečná budúcnosť.

Do Mostaru vycestovala ministerka kultúry na pozvanie zástupcov kultúrnych inštitúcií Bosny a Hercegoviny. Hlavnými partnermi výstavy zbierky diel Srećka Mustagrudića sú Matica chorvátska, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sarajeve a Slovenský paralympijský výbor. Výstava je inštalovaná v Gelérii  Aluminij v meste Mostar a je otvorená do 28. júna 2019.

 

 

 

Fotogaléria

 << späť
Linky