Uvedenie knihy a prednáška Alexandry Kusej. Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956

12.06.2019 SNG
Uvedenie knihy a prednáška Alexandry Kusej.  Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956Slovenská národná galéria predstavuje novú publikáciu venovanú umeniu socialistického realizmu nadväzujúcu na rovnomenný galerijný výstavný projekt SNG z roku 2012. Uvedenie knihy spojené s prednáškou Alexandry Kusej sa uskutoční vo štvrtok 13. júna o 18.00 v Knižnici Kornela a Nade Földváriovcov na 1. poschodí Esterházyho paláca v Bratislave.

 

 

Publikácia Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956 jevenovaná umeniu socialistického realizmu v čase jeho nástupu a najtvrdšieho stalinského obdobia 50. rokov – tzv. sorely. Kniha je výsledkom dlhodobého výskumu nadväzujúceho na

rovnomenný galerijnývýstavný projekt SNG z roku 2012, ktorý ako prvý po roku 1989 dôsledne zmapoval umenie socialistického realizmu v prvej polovici 50. rokov 20. storočia. Výstava v tom čase získala veľký ohlas a vzbudila rôzne kritické diskusie.

Ambíciou Prerušenej piesne je vykresliť dané obdobie ako výsledok svojbytného sociálneho a kultúrneho systému, ktorý mal svoje pravidlá, históriu, ambivalencie a pochybnosti. Odkryť zákonitosti a dobové mechanizmy kultúrnej praxe, popísať dobu, ktorá ani jedno výtvarné dielo neprijala bez výhrad, a tiež nastupujúcu generáciu umelcov a intelektuálov, ktorých osudy boli v mnohom podobné ako tej „stratenej“ pred viac ako dvoma dekádami.

Sumarizujúca vedecká monografia prináša prvý ucelený kritický názor na obdobie stalinského realizmu. Privádza späť na svetlo sveta dnes nepoznanú a zabudnutú kultúrnu produkciu tohto obdobia, ktorá sa v čase svojho vzniku tešila veľkej mediálnej pozornosti a ekonomickej podpore. Vo výsledku ukazuje umenie sorely v kontexte globálnych dejín umenia, nie ako digresiu, ale ako súčasť dejinného vývoja. Chronologicky štruktúrovaný text knihy je doplnený o obrazový a textový poznámkový aparát, obrazovú prílohu a o antológiu dobových textov.

Publikácia bude uvedená prednáškou Alexandry Kusej, ktorá predstaví jej koncept, úskalia bádania, viažuce sa k tejto téme a obdobiu dejín umenia, ako aj zdroje a metódy, ktoré pri jej tvorbe využila.

 

Kniha bude v deň jej uvedenia dostupná v kníhkupectve Ex Libris s 10 % zľavou.
 

Názov: Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956

Editorka a autorka textov: Alexandra Kusá
Odborné recenzentky: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.; doc. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.  
Grafická úprava a layout: Pavlína Morháčová
Počet strán: 642
Formát: 27 x 21 cm
Väzba: tvrdá
Jazyk: slovenský
 

 << späť
Linky