Ministerka kultúry otvorila 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+

18.06.2019 MK SR
Ministerka kultúry otvorila 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+Bratislava je v týchto dňoch centrom odbornej diskusie o potrebe prehĺbenia spolupráce európskych knižníc. Od 17. do 19. júna prebieha v Historickej budove Národnej Rady SR 8. ročník Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+ s ústrednou témou „Knižnice pre Európu – Európa pre knižnice“. Podujatie je organizované Univerzitnou knižnicou v Bratislave a koná sa pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej.

 

Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ predstavuje od roku 2005 významný projekt spolupráce Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry. Je zamerané na spoluprácu pamäťových inštitúcií – knižníc, múzeí, galérií a archívov v oblastiach uchovávania, digitalizácie a predovšetkým komplexného sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva v rámci zjednotenej Európy. Ministri kultúry krajín V4 na svojom minulotýždňovom stretnutí vo Vígľaši opätovne potvrdili aktuálnosť a nutnosť nepretržitého zapájania sa do európskej diskusie o realizácii digitalizácie knižníc a budovania virtuálnej európskej knižnice. V tomto kontexte označili kolokvium za jeden z najúspešnejších projektov regionálnej spolupráce a podporili jeho pokračovanie.  

Ústredná téma tohtoročného kolokvia „Knižnice pre Európu – Európa pre knižnice“ priamo nadväzuje na súčasnú iniciatívu Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) s názvom Manifest knižníc pre Európu, ktorý vyzýva európske krajiny, aby svojim obyvateľom garantovali možnosť vzdelávať sa prostredníctvom knižníc a podporovali tak slobodný prístup k informáciám v oblasti kultúry, vedy a inovácií. Na podujatí si experti zároveň vymenia informácie o úspešných európskych a národných knižničných projektoch a zamerajú sa na perspektívy ďalšieho budovania medzinárodných knižničných sietí. Vysoká odborná úroveň podujatia je zabezpečená medzinárodnou účasťou zástupcov knihovníckej komunity z krajín V4, Holandska, USA, Rumunska či Srbska. Organizačný garant podujatia Univerzitná knižnica v Bratislave si počas kolokvia zároveň symbolicky pripomenie 100. výročie svojho založenia.

Kolokvium sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubici Laššákovej, ktorá včera podujatie slávnostne otvorila v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca spoločne s generálnou riaditeľkou Univerzitnej knižnice v Bratislave Silviou Stasselovou„Európa by mala dať prísľub v oblasti informácií, že každý človek bude mať prístup k informáciám, ktoré potrebuje na zlepšenie svojho života. Kľúčový význam má rovnosť týchto príležitostí naprieč celou Európou. Na dosiahnutie tohto cieľa by mala využiť potenciál knižníc, aby sa zabezpečil prístup každého jednotlivca k iniciatívam a projektom, ktoré podporujú čítanie, gramotnosť a učenie sa a podporovať vývoj vhodných nástrojov na meranie vplyvu týchto opatrení," uviedla ministerka vo svojom príhovore.

Slovensko ako prvá krajina Vyšehradskej skupiny organizuje kolokvium už tretíkrát. Po Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v roku 2006 a Bratislavskom hrade v roku 2015 hostí toto významné podujatie Historická budova Národnej Rady SR. Organizátori dúfajú, že sa kolokvium stane základom pre ďalšie smerovanie knihovníctva krajín V4 a vznik nových spoločných iniciatív  a projektov.

 

 

 

 

 

Foto: Michal Kalnicky

Fotogaléria

 << späť
Linky