Poklady SNM v kaštieli v Marcheggu

20.06.2019 SNM
Poklady SNM v kaštieli v MarchegguSlovenské národné múzeum, Národopisné múzeum vo Viedni a mesto Marchegg pozývajú v sobotu 22. júna 2019 o 14.30 h do kaštieľa v Marcheggu, na predstavenie výstavy Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, ktorá je spoločným výstavným projektom inštitúcií v rámci projektu Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (Interreg V-A SK–AT). Výstava je pre návštevníkov otvorená v nemeckom a slovenskom jazyku v rakúskom Marcheggu do 15. septembra 2019.

 

 

Slovenské národné múzeum (SNM – Historické múzeum a SNM – Hudobné múzeum, kaštieľ Dolná Krupá) a obec Marchegg sa spolu s Národopisným múzeom vo Viedni podieľajú na realizácii projektu Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba, ktorý bol finančne podporený z programu Interreg V-A SK–AT. Súčasťou projektu je aj spoločná putovná výstava Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, ktorá má premiéru
v priestoroch kaštieľa Marchegg a následne bude vystavená v SNM – Hudobnom múzeu v kaštieli v Dolnej Krupej. Výstava predstaví viac ako 200 zbierkových predmetov z troch spomenutých múzeí regiónu, ako aj rozprávanie obyvateľov, ktorí upriamia pozornosť na tieto „poklady", ako aj objekty kaštieľov s okolím.

V súčasnosti v Marcheggu ožíva starý príbeh barokového kaštieľa. Autori výstavy pozývajú návštevníkov bez rozdielu veku objavovať, poznávať, tvoriť aj relaxovať. Základnou myšlienkou výstavného projektu je hľadanie a odhaľovanie kontextov, v ktorých určité javy, predmety, fenomény či vzťahy nadobúdajú hodnotu pokladu. Ide o uchopenie pojmu poklad – nastolenie otázky ako pojem chápať, ako sa môže stať pokladom obyčajný všedný predmet, osobná spomienka, vec dávno zabudnutá či osobný príbeh. Výstava ponúka aj zamyslenie, aké hodnoty považuje za poklad každý jednotlivý návštevník. Pokladom v personifikovanej úlohe je aj samotný historický objekt kaštieľa, ktorý sa zhostil komunikácie s návštevníkom a udržiava ho v očakávaní postupného odkrývania stále nových pokladov. Interaktívne procesy, cielené najmä na detského či rodinného návštevníka, adekvátne dopĺňa spôsob prezentácie systémom "work in progress". Pozoruhodné okolie kaštieľa so vzácnou prírodnou rezerváciou hniezdísk bocianov je súčasťou prehliadkovej trasy v kaštieli.

Oficiálne predstavenie výstavy 22. júna 2019 o 14.30 h sa uskutoční v rámci projektu LIFE+ Revitalizácia nivy dolnej Moravy – Renature Festival (viac info o celom programe festivalu na: http://www.marchegg.at/de/Buergerservice). Počas víkendu na festivale Renature (22. – 23. júna 2019) bude návštevníkom k dispozícii aj špeciálna zvuková inštalácia Príbehy pokladov – cesta Marcheggom od autorky Shenja von Mannstein.

Projekt Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (program Interreg V-A SK–AT) sa realizuje vo významných lokalitách slovensko-rakúskeho pohraničia, v regiónoch Trnava, Bratislava, Dolné Rakúsko a Viedeň, s cieľom vybudovať trvalo udržateľnú inštitucionálnu spoluprácu projektových a strategických partnerov v oblasti kultúrneho, prírodného a hudobného bohatstva v regióne Marchfeld/Malé Karpaty. Výstupmi spolupráce partnerov projektu bude okrem spoločnej putovnej výstavy Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami aj čiastočná rekonštrukcia kaštieľov v Marcheggu a Dolnej Krupej
a zriadenie dvoch otvorených depozitárov v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Strategickými partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a Úrad dolnorakúskej vlády – Oddelenie umenia a kultúry na strane rakúskej.

Viac info na:
www.snm.sk
www.sk-at.eu 

 << späť
Linky