Umelcova ťažká batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945)

21.06.2019 SNG
Umelcova ťažká batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945) Trvanie výstavy: 21. 6. – 10. 11. 2019 Otvorenie výstavy: 20. 6. 2019 o 18.00 Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava Kurátorky: Lucia G. Stach & Alexandra Homoľová Dizajn výstavy a katalógu: Jana Báliková, Palo Bálik

 

 

Výstava vznikla vďaka príbehu neobyčajnej akvizície – daru diel Arnolda Petra Weisza-Kubínčana (ďalej APWK; 1898 – 1945). Vďaka veľkorysosti pani Katariny Curtisovej a jej rodiny sa na Slovensko z USA vrátila významná časť umelcovej pozostalosti, zachránená matkou pani Katariny Zorkou Kahanovou-Ringovou (1910 – 1978), ktorá s ním prežila posledné obdobie života na Slovensku pred deportáciou do nacistického koncentračného tábora. Maľby, kresby, grafiky, skice, skicáre a výstrižky z dobovej tlače nám spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú aj nové poznatky o rozsahu, povahe a kontexte jeho tvorby.

Arnold Peter Weisz-Kubínčan sa narodil v židovskej rodine v pruskom meste Usch. V rokoch 1913 – 1917 študoval odbor sochárstvo na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti. Po vojne pokračoval v štúdiách v Berlíne, pravdepodobne na súkromnej akadémii. Nová analýza autorovej tvorby sa sústredí na jeho tvorivé rozmýšľanie, expresívny kresbový rukopis a jeho vývoj. Prezentuje unikátne a z veľkej časti nikdy nevystavené diela medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti, ktorý priniesol do slovenského umenia závan medzinárodného umeleckého myslenia.

Výstavu tvorí päť hlavných tém: Auto/Portrét ako obraz sveta,Angst und Beklemmung (Úzkosť a skľúčenosť), Nachádzanie a strácanie domovskej krajiny, Človek – zviera – príroda,Umelec ako mystik, ktoré sú v priestore rozohrané v dvoch hlavných vrstvách. Prvú vrstvu tvorí príbeh akvizície     a vysypaný „obsah kufra“ v hovoriacej architektúre stavebných prvkov výstavy (písmená všetkých autorových mien APWK, tunel a kaplnka) podľa návrhu Jany a Pala Bálikovcov, dizajnérov výstavy      a katalógu. Šiestou témou je historická pripomienka umelcovej americkej prezentácie v Old Chapel      v Schenectady v roku 1961. Druhá vrstva výstavy obsahuje diela APWK zo zbierok a niekoľko diel autorov a autoriek z jeho generácie ako komparatívny materiál. Skice a štúdie tak na výstave dopĺňajú aj vrcholné maliarske diela.

Lucia G. Stach & Alexandra Homoľová  kurátorky výstavy

K výstave vychádza katalóg obsahujúci rozhovor s Katarinou Curtisovou a dva kurátorské texty Lucie G. Stach a Alexandry Homoľovej približujúce život, tvorbu a archeológiu diel APWK v zbierkach, ich dobové vnímanie, európsky kontext, umeleckohistorické zhodnotenie a témy rozpracované na výstave. Navrhnutý metodologický kľúč na čítanie maliarovej tvorby počíta s prelínaním a vrstvením jednotlivých okruhov na výstave, pretože aj v autorovom myslení boli hranice tém a motívov priepustné, so vzájomnými prienikmi.

 

Vypožičiavatelia

Za zapožičanie diel na reprodukovanie a na výstavu ďakujeme:

Oravská galéria, Dolný Kubín

Slovenská národná knižnica, Martin

Sprievodný program výstavy

Štvrtok 27. 6. | 18.00

Kurátorský výklad:Umelcova (ťažká) batožina

Kurátorky Lucia G. Stach a Alexandra Homoľová predstavia výstavný projekt Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898   ̶  1945. Priblížia osudy a tvorbu osobitej postavy nášho moderného umenia A. P. Weisza-Kubínčana a predovšetkým významnú akvizíciu SNG – rozsiahly konvolút diel z pozostalosti autora  ̶  veľkorysý dar od rodiny Curtisovej z USA, ktorý obohatil zbierky grafiky a Archívu výtvarného umenia SNG.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 14. 7. | 16.00

Siesta v galérii: Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945)

Nedeľný výklad o tvorbe a živote medzivojnového maliara európskeho významu.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Štvrtok 25. 7. | 18.00

Letný večer v SNG s Umelcovou (ťažkou) batožinou

V letnom kurátorskom výklade Lucia G. Stach a Alexandra Homoľová priblížia osud a tvorbu medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti Arnolda Petra Weisza-Kubínčana (1898 – 1945) a odhalia pozadie príbehu neobyčajnej akvizície – konvolútu diel z pozostalosti tohto autora, ktorý získala SNG ako veľkorysý dar od rodiny Katariny Curtis z USA.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Sunday, August4 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Artist's (heavy) luggage. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945)

Arnold Peter Weisz-Kubínčan was a Jewish painter and a unique figure of the central European fine art. Thelecture presents his paper artpieces from Schenectady, Albany (NY) donated by the Curtis family. They were saved and re-discovered after World War II as a part of his tragic fate.

Esterházy Palace, 3rd floor

Free entry

Nedeľa 18. 8. | 16.00

Siesta v galérii: Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945)

Nedeľný výklad o tvorbe a živote medzivojnového maliara európskeho významu.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

 

 

Informácie o ďalších programoch budú zverejnené v programových bulletinoch a na www.sng.sk.

 

 

Vstup na výstavy v Bratislave je aj v roku 2019 voľný!

 

 << späť
Linky