Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žadostí v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

26.06.2019
Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žadostí v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónochMinisterstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019.

 

V rámci Prioritnej osi 3 sa aktualizácia týka výziev zameraných na:

- zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents),

- podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).

Aktualizáciu harmonogramu výziev si môžete pozrieť TU.


 

 << späť
Linky