Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918 – 1923

28.06.2019 SNM
Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918 – 1923Už 4. júla bude v Bratislave na Kamennom námestí otvorená plenérová výstava venovaná obnove Európy po 1. svetovej vojne. Expozícia, ktorú pripravila Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) v spolupráci s historikmi z niekoľkých krajín, je snahou o ucelený výklad búrlivého začiatku medzivojnového obdobia s osobitným dôrazom na dejiny strednej a východnej Európy. Viac než dvesto archívnych materiálov, medzi nimi fotografie, dokumenty a filmy, ako aj osobné spomienky ľudí z tohto obdobia vytvárajú príbeh o zrode nového poriadku v regióne a na celom kontinente. Výstava ukazuje nevšedný rozsah politických zmien, ku ktorým došlo v Európe v rokoch 1918 až 1923, ako aj ich vplyv na aktuálne medzinárodné vzťahy a súčasnú politiku národných pamätí rôznych národov a etník. Zohľadňuje tiež slovenskú perspektívu v časti venovanej súčasnému vnímaniu daného obdobia.

 

 

"Výstava je venovaná dôležitým udalostiam spred sto rokov. Pomáha nám porozumieť, prečo sú také dôležité pre pochopenie nielen 2. svetovej vojny, ale tiež súčasnej strednej a východnej Európy," hovorí prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, jedna z konzultantiek scenára výstavy.

 

"Chceme ukázať, že následky niektorých udalostí spred sto rokov cítime dodnes. Zostavením rôznych interpretácií procesov, ktoré sa udiali v našom regióne po Veľkej vojne, môžeme predstaviť odlišne vnímané, citlivé témy jednotlivých národov a rôznorodosť obrazov tohto konfliktu zachované v kolektívnej pamäti," dodáva prof. Jan Rydel, koordinátor ENRS za poľskú stranu.

 

Expozícia má formu bielo-strieborného pavilónu v tvare kocky s originálnou konštrukciou. Výstava, teda texty, archívne zábery a interaktívne prvky, sú umiestnené tak vo vnútri pavilónu, ako aj na vonkajších stenách. Využíva sa tiež zvukové pozadie a dobové filmy.

 

"Výstava rozpráva históriu vzniku nového politického poriadku. Použitím dvoch navzájom kontrastujúcich materiálov – pevnej ocele a jasného ľahkého materiálu – chcem ukázať zrážku a kontrast medzi starým a novým,"  vysvetľuje Andrzej Jaworski zo štúdia JAZ Architekci, zodpovedného za návrh expozície.

 

Bratislava je treťou zastávkou výstavy na trase po celej Európe. Predchádzajúce prezentácie sa konali minulý rok v Prahe a v Sarajeve.

 

Súčasťou výstavy bude aj sprievodný program, ktorý sa uskutoční 20. a 21. júla v priestoroch výstavy na Kamennom námestí. Program predstavia lektori z Centra Edukácie a Inovácií a ponúknu interaktívne hry súvisiace s témou výstavy, ktoré si budú môcť všetci záujemcovia vyskúšať.

 

Viac informácii o projekte, expertoch, ktorí sa podieľali na príprave výstavy, aj o medzinárodnej trase výstavy nájdete na adrese  www.enrs.eu/afterthegreatwar.

 

 

Organizátor

Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS)

 

ENRS spolufinancuje

Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky

Komisár Spolkovej Vlády pre kultúru a média, Nemecko
Ministerstvo ľudských zdrojov, Maďarsko

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry a národnej identity, Rumunsko

 

Projekt spolufinancuje

 

Financovaný Ministerstvom kultúry a národného dedičstva  Poľskej republiky v rámci mnohoročného programu „Nezávislá“ (NIEPODLEGŁA) 2017-2022.

 

 

Hlavný partner v Bratislave

Ústav pamäti národa (ÚPN)

 

 

Partneri v Bratislave

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Poľský inštitút v Bratislave

Goethe-Institut Bratislava

Maďarský inštitút v Bratislave

Slovenské národné múzeum

CEDIN - Centrum Edukácie a Inovácií

Letisko M. R. Štefánika

 

 

Európska sieť Pamäť a Solidaritaje medzinárodná iniciatíva, ktorá si za svoj cieľ stanovila výskum, dokumentovanie a rozširovanie vedomostí k tematike dejín Európy v 20. storočí a spôsobov jej pripomínania s osobitným prihliadnutím na obdobie diktatúr, vojen i spoločenského odporu voči neslobode. Členmi Siete sú: Poľsko, Nemecko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, v jej poradných grémiách sedia ešte zástupcovia Rakúska, Albánska, Českej republiky a Lotyšska. Viac na: www.enrs.eu

 

 

 

Kontakt pre médiá:

ENRS: Szymon Majcherowicz: szymon.majcherowicz@enrs.eu

ÚPN: Jerguš Sivoš: jergus.sivos@upn.gov.sk

 

 

 

 << späť
Linky