Vzniká historický dokument o oživotvorení Matice slovenskej pri príležitosti storočnice obnovenia jej činnosti

03.07.2019 MS
Vzniká historický dokument o oživotvorení Matice slovenskej pri príležitosti storočnice obnovenia jej činnostiNajstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov sa pripravuje na oslávenie stého výročia obnovenia svojej činnosti z roku 1919. Takzvané oživotvorenie Matice slovenskej si pripomenie podujatiami v rôznych častiach Slovenska, ale aj krátkym historickým dokumentom.

 

 

 

Súčasťou dokumentu bude hraná scénka ochotníkov z Divadelného odboru MS a Mladej Matice. „Scenár približuje udalosti pred 5. augustom 1919, keď sa uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktoré oficiálne obnovilo činnosť Matice slovenskej. Z vtedajšej staršej generácie v ňom vystupujú Jozef Škultéty, doživotný správca Matice, Pavol Országh Hviezdoslav, jej čestný predseda, Ján Vanovič, člen jej výboru, a napokon mladý Štefan Krčméry ako neskorší matičný tajomník," uviedol tajomník Divadelného odboru MS a autor scenára divadelnej scénky Peter Vrlík.

 

 

„Dejiny Matice slovenskej boli vždy úzko spojené s osobnosťami, ktoré hýbali slovenskými dejinami. V roku 1919 zostalo z pôvodného matičného členstva pred jej zrušením v roku 1875 len 33 členov. Spolok sa však dokázal pozviechať a v medzivojnovom období zažil jedno z najúspešnejších období, keď svoju činnosť naplno rozvinul. Vznikli prvé miestne odbory, ktoré sa stali kultúrno-osvetovým hýbadlom v regiónoch. V roku 1926 bola postavená nová budova, v ktorej ustanovizeň sídli s prestávkou dodnes,“ ozrejmil riaditeľ Archívu MS Pavol Madura, ktorý predstaví archívne dokumenty z oživotvorenia a ktorý je autorom prvej ucelenej monografie o sídelnej budove Matice slovenskej.

 

 

Historické súvislosti vysvetlí v krátkom dokumente aj riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS Július Lomenčík a literárny vedec z rovnakého ústavu Pavol Parenička. Matica slovenská si od augusta do novembra pripomenie oživotvorenie v mestách, kde vznikli jej prvé miestne odbory v roku 1919. Podujatia k storočnici organizujú počas roka aj ďalší matičiari.

 

 

 << späť
Linky