Vláda odsúhlasila finančné zabezpečenie revitalizácie hradu Krásna Hôrka

03.07.2019
MK SRZ iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej dnes vláda SR schválila Návrh na finančné zabezpečenie komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka.

 

 

 

 

Hrad Krásna Hôrka utrpel pri zničujúcom požiari v marci 2012 rozsiahle poškodenia historických stavebných konštrukcií, najmä striech a iných drevených konštrukcií, čiastočne boli poškodené aj niektoré zbierkové predmety umiestnené v expozícii. Vláda SR sa preto vo svojom programovom vyhlásení zaviazala finančne zabezpečiť obnovu hradu Krásna Hôrka. V rozpracovanom Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 na podmienky rezortu kultúry vláda zároveň uložila Ministerstvu kultúry SR vypracovať materiál Komplexná revitalizácia hradu Krásna Hôrka - Návrh na finančné zabezpečenie komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka, ktorý dnes z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej schválila.                                                       

Cieľom projektu je profesionálna a zodpovedná obnova hradu, pričom nejde iba o dosiahnutie stavu pred spomínaným devastujúcim požiarom, ale o komplexnú revitalizáciu celého hradného areálu. Projekt počíta s odstránením nevhodných úprav z druhej polovice 20. storočia a začiatku 21. storočia a s navrátením jeho vzhľadu zo začiatku 20. storočia s dobovými technickými riešeniami a prvkami. Pri realizácii projektu budú použité tradičné postupy a materiály, ktoré obnovia prirodzené a stáročiami overené fungovanie konštrukcií hradného komplexu s rešpektovaním ich prirodzených technických a estetických vlastností. Najrozsiahlejšia rekonštrukcia v celej histórii hradu celkovo prispeje k vyššej miere zachovalosti tejto národnej kultúrnej pamiatky a priláka na hrad viac návštevníkov. „Projekt komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka patrí už niekoľko rokov medzi ťažiskové projekty rezortu kultúry. Som rada, že od môjho nástupu sa nám za trinásť mesiacov podarilo oživiť procesy a projektovú dokumentáciu potrebnú ku komplexnej obnove jednej z našich najväčších kultúrnych pamiatok. Všetko je pripravené na dlho očakávanú realizáciu stavebných prác,"  uviedla ministerka kultúry Ľ. Laššáková.                                                                                                                                                                                                                                                 V novembri 2018 bolo vydané právoplatné rozhodnutie posúdenia vplyvu stavby na životného prostredie (tzv. EIA). V posledných mesiacoch sa intenzívne pracovalo na príprave architektonického a stavebného riešenia projektu. V spolupráci so Stavebnou fakultou STU bola spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie potrebného územného rozhodnutia a stavebných povolení. V súčasnosti všetky realizované procesy smerujú k realizácii prípravy verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác a externý stavebný dozor.

Na finančné krytie projektu komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka bude zo štátneho rozpočtu vyčlenených celkovo 34 942 259 eur. Rozpočet projektu vychádza z dostupných informácií, aktuálneho stavu výskumu hradu Krásna Hôrka, ako aj pripravenej projektovej dokumentácie. V zmysle uznesenia vlády je zabezpečením realizácie projektu poverené Ministerstvo kultúry SR, ktoré bude na projekte spolupracovať s obcou Betliar, mestom Rožňava a s Košickým samosprávnym krajom.  

Komplexná revitalizácia je pripravená po etapách, rovnako ako aj sprístupňovanie hradu. Prvá etapa by mala byť ukončená v roku 2021. Otvorenie celého hradného areálu je podľa predloženého projektu predpokladané v roku 2023.

 << späť
Linky