Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe

04.07.2019 MK SR
Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci centralizovanej podpory. Výzva je zameraná na vybudovanie kreatívnych centier v jednotlivých krajských mestách.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 87 819 458 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Cieľom výzvy je stimulovať podporu udržateľnej zamestnanosti a podporiť tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 30.10.2019.

Dátum vyhlásenia výzvy:                04.07.2019

Dátum uzavretia výzvy:                  30.10.2019

Typ výzvy:                                           uzavretá

 

Kompletné znenie výzvy s prílohami je zverejnené TU

 

 

 << späť
Linky