Múzeum rusínskej kultúry má novú riaditeľku

04.07.2019 SNM
Múzeum rusínskej kultúry má novú riaditeľkuSlovenské národné múzeum si dovoľuje oznámiť, že dňa 2. júla 2019 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Víťazkou výberového konania je PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.

 

 

 

Slovenské národné múzeum v súlade s ustanovením § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení uskutočnilo 2. júla2019 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Do výberového konania sa prihlásilo celkovo osem uchádzačov. Jeden z uchádzačov z účastí na výberovom konaní odstúpil.

Sedemčlenná komisia, menovaná generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea Mgr. Branislavom Panisom, vybrala novú riaditeľku SNM – MRK PhDr. Ľubu Kráľovú, PhD. Predpokladaný termín menovania novej riaditeľky je 1. august 2019.

 

Slovenské národné múzeum praje novej riaditeľke veľa pracovných aj osobných úspechov.

 

 << späť
Linky