Projekt Folklór – duša Slovenska sa tešil mimoriadnemu záujmu

08.07.2019
Projekt Folklór – duša Slovenska sa tešil mimoriadnemu záujmu Uplynulý víkend sa konal 65. ročník Folklórneho festivalu Východná, nad ktorým prevzala záštitu ministerka kultúry Ľubica Laššáková a osobne sa zúčastnila otváracieho programu festivalu. Počas tlačovej konferencie zhodnotila projekt Folklór – duša Slovenska, ktorý priniesol podporu aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry v celkovej sume 3 milióny eur.

 

 

V marci tohto roka predstavila ministerka kultúry spoločne s premiérom Petrom Pellegrinim mimoriadnu výzvu na podporu projektov tradičnej ľudovej kultúry. Pôvodnú sumu 1,5 milióna eur sa podarilo pre enormný záujem navýšiť o polovicu. O túto podporu sa mohli uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ale aj jednotlivci ako napríklad ľudoví umelci, či remeselníci. Na Fond na podporu umenia bolo doručených celkom 970 úplných žiadostí s alokovanou žiadanou sumou viac ako dvanásť miliónov eur. Šéfka rezortu kultúry vo štvrtok vo Východnej zhodnotila mimoriadnu podporu folklórnych aktivít.

„Pre prvú kategóriu profesionálov sme uvoľnili 167 tisíc eur, do druhej skupiny amatérskych súborov išlo takmer 2,5 milióna eur a štipendisti dostali celkovo 340 tisíc eur. Som nesmierne rada, že sa nám podarilo vďaka tejto mimoriadnej finančnej výzve pomôcť desiatkam folklórnych súborov na celom Slovensku." uviedla ministerka Ľ. Laššáková.

Formálne kritériá splnilo 892 žiadostía tie bolipredložené na hodnotenie odbornej komisii. Pri hodnotení žiadostí sa posudzoval najmä kultúrny prínos projektu, kultúrno-spoločenský význam, hodnoty a ideový rámec projektu, prínos pre lokálny, regionálny alebo medzinárodný kultúrny kontext, prínos projektu pre cieľovú skupinu a kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu. Podporu získalo spolu 401 projektov.

Festival Východná je najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku a ponúka divákom to najlepšie z tvorby domácich i zahraničných folklórnych súborov a skupín. „Folklór je jedným z najdôležitejších prejavov identity národa a je našim národným bohatstvom. Jeho prezentácia či už na profesionálnej alebo amatérskej úrovni, je obohatením každého mesta, či každej obce. Festival Východná ponúka už 65 rokov priestor na jeho kvalitnú interpretáciu a zhodnotenie,“ povedala ministerka Ľubica Laššáková počas svojej návštevy Východnej. Tento rok sa počas štvordňového programu predstavili všetky tri umelecké telesá rezortu kultúry, ktoré sa venujú scénickému a umeleckému spracovávaniu tradičnej ľudovej kultúry. Otvárací program festivalu patril Umeleckému súboru  Lúčnica, program k svojmu 70. výročiu uviedol Slovenský ľudový umelecký kolektív a predstavilo sa tiež Tanečné divadlo Ifjú Szivek. Hlavným organizátorom Folklórneho festivalu Východná je Národné osvetové centrum.

 

 

FOTOGALÉRIA

 

 << späť
Linky