Valné zhromaždenie Svetovej rady remesiel – Európa Manifest k európskej stratégii pre umelecké remeslá

26.07.2019 ULUV
Valné zhromaždenie Svetovej rady remesiel – Európa  Manifest k európskej stratégii pre umelecké remeslá Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) reprezentovalo slovenské remeslá v gruzínskom Tbilisi na Valnom zhromaždení Svetovej rady remesiel - Európa (World Craft Council - Europe), ktoré sa konalo od 6. júna do 10. júna 2019. Počas zhromaždenia bol členom Svetovej rady remesiel predstavený a následne prediskutovaný manifest a akčný plán remeselnej Európy Crafting Europe, ktorý na základe výsledkov prieskumu vypracovala Svetová rada remesiel v Európe pri príležitosti 40. výročia.

 

 

 

V roku 2011 sa stal ÚĽUV členom Svetovej rady remesiel – Európa (WCC-E), neziskovej organizácie uznanej Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). WCC bola založená roku 1964 s cieľom posilniť hodnotu remesiel a prezentovať ich ako živú súčasť kultúrneho, sociálneho a ekonomického života prostredníctvom celosvetovej siete členov a zastupiteľských organizácií. Členmi sú národné, regionálne a profesionálne organizácie oprávnené podporovať a rozvíjať remeslá v krajinách, ako napr. Dánsko, Portugalsko, Taliansko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Nemecko, Slovensko, Holandsko, Írsko, Škótsko, Flámsko, Španielsko, Fínsko, Gruzínsko, Ukrajina, Švédsko, Nórsko či Belgicko.
Začiatkom júna 2019 vycestovali zamestnankyne ÚĽUV-u Libuša Jaďuďová, riaditeľka Múzea ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV v Stupave a Júlia Jeleňová, riaditeľka Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice do gruzínskeho Tbilisi, kde sa konalo Valné zhromaždenie WCC-E a konferencia usporiadaná organizáciou Gruzínske centrum umenia a kultúry (Georgian Arts and Culture Centre) s podtitulom 40/40 Dedičstvo minulosti, súčasnosť a budúcnosť 40/40 Heritage Past, Present and Future).
Ústrednou témou valného zhromaždenia v roku 2019 v gruzínskom Tbilisi bolo predstavenie manifestu k európskej stratégii pre umelecké remesla. Manifest vznikol na základe prieskumu s cieľom pomenovať výzvy, ktorým čelia výrobcovia. Súčasťou manifestu je šesťbodový akčný plán, ktorého kroky vedú k zabezpečeniu prežitia a rozvoja umeleckých remesiel pre budúce generácie.
 

 << späť
Linky