Uctili sme si obete holokaustu a rasového násilia

09.09.2019
Uctili sme si obete holokaustu a rasového násiliaMinisterka kultúry Ľubica Laššáková si pietnym aktom na Rybnom námestí v Bratislave uctila obete holokaustu a rasového násilia. Vyjadrila presvedčenie, že je morálnou povinnosťou každého z nás zabrániť všetkému, čo by znevažovalo človeka, ľudskú dôstojnosť a slobodu vierovyznania.

 

 

Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia si položením pietneho venca uctila ministerka kultúry vyhasnuté životy tých, ktorí sa stali obeťami tzv. norimberských zákonov. Po celej nacistami okupovanej Európe boli miliónom ľudí odopreté občianske práva, dôstojný život a sloboda vierovyznania. „Tragické rozmery holokaustu siahajú až po súčasnosť. Násilne zomreli tí, ktorí mohli byť lekármi, učiteľmi, inžiniermi alebo vedcami. Minulosť nezmeníme, ale môžeme tvoriť budúcnosť. Našou morálnou povinnosťou je zabrániť, aby expandovali extrémistické hnutia, ktoré znevažujú ľudskú dôstojnosť, náboženské vyznanie alebo ľudské práva a slobody. Narodili sme sa do tohto sveta, aby sme v ňom spoločne žili v mieri a nie aby sme sa navzájom nenávideli," povedala ministerka Ľubica Laššáková.

 

Vláda vojnového Slovenského štátu vydala 9. septembra 1941 tzv. Židovský kódex. 270 protižidovských paragrafov bolo najkrutejšími v Európe. Prvá časť kódexu obmedzovala židovských spoluobčanov o osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva. Druhá časť ich pripravila o veci osobného vlastníctva a definovala majetkoprávne postavenie. Tretia časť upravovala prevod židovského majetku do „árijského" vlastníctva. Nasledovali transporty do nacistických koncentračných táborov smrti, v ktorých od marca do októbra 1942 násilným spôsobom zahynulo viac ako 57 000 osôb. Obnovené boli 30. septembra 1944. Ľudácky režim platil za deportovaného občana hitlerovskému Nemecku tzv. osídľovací poplatok vo výške 500 ríšskych mariek. Zlyhala tak základná funkcia vtedajšieho štátu, ktorý nechránil svojich občanov, ale za ich likvidáciu dokonca aj platil.     

 

  

 << späť
Linky