Rozlúčka s letom v kaštieli v Dolnej Krupej

10.09.2019 SNM
Rozlúčka s letom v kaštieli v Dolnej Krupej V Slovenskom národnom múzeum – Hudobnom múzeu v kaštieli Dolná Krupá sa v piatok 13. septembra 2019 od 17.30 h uskutoční podujatie pre verejnosť s názvom Posledná rozlúčka s letom 2019. Podujatie je súčasťou XXVI. ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 

 

 

Prehliadka kaštieľa v Dolnej Krupej, ktorý je súčasťou Slovenského národného múzea –Hudobného múzea, priblíži hudobnú tradíciu a život jeho majiteľov, šľachtických rodov Brunšvik – Chotek. V prípade priaznivého počasia sa návštevníci zoznámia aj
s pozoruhodnými miestam historického parku, ktorý sa radí k významným historickým parkom na Slovensku v anglickom prírodno-krajinárskom štýle. Obdobie pôsobenia Ludwiga van Beehtovena v Dolnej Krupej pripomenie na úvod podujatia svetoznáma skladba Óda na radosť. Romantickú atmosféru pri pozorovaní splnu mesiaca nad jazerom dotvorí majstrova Sonáta mesačného svitu, ktorú podľa ústnej tradície vtedajších majiteľov kaštieľa skomponoval Beehtoven inšpirovaný láskou k jednej
z Brunšvikových neterí. 

 

Návštevníci sa môžu tešiť na hudobné vystúpenie zoskupení KARCHAS a Karpatských valaškárov v sprievode ľudovej hudby Picúchovci. Pripravená bude aj ochutnávka Trnavskej medoviny od spoločnosti Apimed.

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 vznikli z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Základným cieľom podujatia je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky
o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne prístupných aj neprístupných pamiatok „v inom svetle“. Podujatie sprevádzajú odborné semináre, prednášky, výstavy, turistické aktivity, súťaže, hry a iné aktivity, ktoré súvisia s historickým prostredím a jeho hodnotami. Témou tohtoročného XXVI. ročníka je Umenie a zážitok.

 << späť
Linky