Srdcom zdobené

13.09.2019 ULUV
Srdcom zdobené Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prináša do priestorov Galérie ÚĽUV Bratislava na Obchodnej ul. 64 novú výstavu Srdcom zdobené, ktorá predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. Verejnosti bude prístupná od 19. septembra 2019 do 28. februára 2020.

 

 

 

Názov výstavy: Srdcom zdobené Miesto konania: Galéria ÚĽUV Bratislava, Obchodná 64 Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok 12.00 – 18.00 h Trvanie výstavy: 19. 9. 2019 - 28. 2. 2020  Kurátorky výstavy: Libuša Jaďuďová, Michaela Škodová


Ornament predstavuje výzdobu tvorenú jednotlivým motívom či sústavou motívov, ktoré dekorujú
akýkoľvek predmet a materiál. Ornamenty mali viacero funkcií, konkrétne ozdobnú, účelovú alebo
symbolickú (napríklad strom života). Ľudovú ornamentiku ovplyvňovali rôzne slohové prúdy – najviac
renesancia, stopy zanechal aj barok a rokoko, mnohé rastlinné štylizované prvky sú pravdepodobne
orientálneho pôvodu.


Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných
predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti
využitia. Ako uvádzajú kurátorky výstavy Libuša Jaďuďová a Michaela Škodová „k jej realizácii nás
viedol aj fakt, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov – od odevu až po veci
každodennej spotreby – je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti.“  Na výstave sú
prezentované geometrické, rastlinné, zoomorfné a antropomorfné motívy, ktoré sa vo viacerých
obmenách a variáciách vyskytujú takmer vo všetkých materiálových skupinách.  
„Veríme, že sa nám podarilo poukázať na jedinečnosť a nádheru ľudových ornamentov ako cenných
inšpiračných zdrojov, ktoré môžu poslúžiť širokej verejnosti ako dôveryhodné východisko pri tvorbe v
umeleckej či záujmovej sfére“ dodávajú kurátorky. 

 

 

 << späť
Linky