Ornamenty v srdci Európy. Deň otvorených dverí v ÚĽUV-e

13.09.2019 ULUV
Ornamenty v srdci Európy. Deň otvorených dverí v ÚĽUV-e Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) otvorí svoje brány v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach vo štvrtok 19.9. 2019. Deň otvorených dverí je tento rok zameraný na tému: Ornamenty v srdci Európy. Na návštevníkov čaká prehliadka dielní s predvádzaním ľudovo umeleckej výroby, tvorivé dielne pre deti i dospelých, prezentácia klubov, odborné prednášky a bohatý sprievodný program.

 

 

 

Názov podujatia: Deň otvorených dverí v ÚĽUV-e Dátum: 19. 9. 2019  Miesto a čas:  Regionálne centrum remesiel Obchodná 64, 816 11 Bratislava, 14.00 – 18.00 h Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica, 14.00 – 18.00 h Mäsiarska 52, 040 01 Košice, 10.00 – 18.00 h


Deň otvorených dverí (DOD) je výnimočné podujatie z celoslovenským záberom – v jeden deň naraz otvoria  svoje brány  všetky tri regionálne centrá remesiel (RCR) ÚĽUV-u  v Bratislave, Banskej Bystrici aj v Košiciach. Ústredným mottom podujatia v roku 2019 je tradičný ornament, ktorý v súčasnosti fascinuje priaznivcov ľudovej kultúry po celom svete. Tematicky nadväzuje na novú výstavu v Galérií ÚĽUV Bratislava Srdcom zdobené, taktiež zameranou na tradičný ornament, ktorá je prirodzeným prepojením dlho očakávanej knižnej novinky Vydavateľstva ÚĽUV z pera renomovanej etnologičky Oľgy Danglovej - Ornament a predmet s podtitulom Dekoratívna tradícia na Slovensku.
V Bratislave sa počas celého podujatia môžu návštevníci tešiť na predvádzanie remesiel vo všetkých dielňach – od kožiarskej až po tkáčsku, na tvorivé dielničky zadarmo a prezentáciu klubov pri RCR ÚĽUV Bratislava. Otvorené vráta bude mať aj Knižnica ÚĽUV, ktorá má pre záujemcov špeciálnu ponuku, a to registráciu do knižnice zdarma. Netradičným obohatením programu bude maľovanie ľudových ornamentov na telo. Kultúrny program zabezpečí Dfs Čečinka. O 16.00 h je v Galérii ÚĽUV pripravená odborná prednáška renomovanej etnologičky Oľgy Danglovej na tému: Dekoratívna
tradícia na Slovensku. Podujatie ukončí rozprávanie sprievodkyne dejinami Kataríny Králikovej Od ľudovej umeleckej výroby k Ústrediu.

DOD v Banskej Bystrici vypukne o 14.00 h, odohrávať sa bude v predajni a dvore regionálneho centra remesiel, kde sú pre návštevníkov pripravené predvádzania remesiel a tradičných výrob, ako napríklad rezba foriem na syr, vyšívanie košieľ či zdobenie fujár a píšťal, prezentácia klubov a hudobný program.
O 15.30 h sa o hudobný program postará Folklórna skupina Priechoďan. Tradície obce Priechod budú zastúpené nielen piesňami, ale aj výstavou textílií v predajni ÚĽUV.

Súčasťou podujatia budú aj komentované prehliadky priestorov dielní so začiatkom o 15.00 a 16.00 h a nebude chýbať ani tvorivá dielnička, vstup voľný.
RCR ÚĽUV Košice sprístupní svoje priestory už od 10.00 h. Od rána sú pripravené predvádzania výroby, výstava dizajnérskych prác inšpirovaných remeslom Kruhy na vode 2018 a výstava Príbehy z našich dielní - absolventi kurzov prezradia, ako sa zaplietli s remeslom. V centre Košíc, na Hlavnej ulici pred Immaculatou, bude prebiehať mini maratón tkania na krosnách pre verejnosť. O 15.00 hod. čaká na malých návštevníkov tvorivá dielnička Sladký ornament, na ktorej si zadarmo vyzdobia vlastný medovníček. Priestor na tvorenie máme i pre dospelých - o 15.30 h začína platená tvorivá dielňa Batikovaný batôžtek, na ktorú je nutné prihlásiť sa vopred (11€ / 1 osoba / prihlasovanie na: iveta.kazimirova@uluv.sk). Podujatie ukončíme prednáškou Martina Meššu Ornament a ľudová kultúra o 17.00 h, vstup voľný.


Zapleťte sa s remeslom. Zapleťte sa s ornamentom. Zapleťte sa s ÚĽUV-om.


Tešíme sa na Vás

 << späť
Linky