V krajine remesiel 2019

07.10.2019 ULUV
V krajine remesiel 2019 Tradičné ľudové remeslá majú nezastupiteľné miesto aj medzi tými najmenšími. Dôkazom je výstava súťažných prác V krajine remesiel 2019, ktorou Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prezentuje ľudovo-umeleckú výrobu detí a mládeže od 8 do 15 rokov. Otvorenie výstavy spolu s odovzdávaním cien sa bude konať v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice dňa 10. 10. 2019. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 11. 10. 2019 do 30. 1. 2020 v Galérii ÚĽUV Košice na Mäsiarskej ulici 52.

 

Miesto: Galéria ÚĽUV Košice, Mäsiarska 52 Otváracia doba: pondelok až piatok od 13.00 do 17.00 h   Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)  Kurátorka výstavy: Jana Antalová
Zrod myšlienky organizovať prehliadku V krajine remesiel siaha do roku 2006. Hlavným zámerom ÚĽUV-u bolo vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť ich vedomie kultúrnej identity, ako aj podporiť ich manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu. Úspech súťaže potvrdil jej význam a každý ďalší ročník priniesol nové, nápadité a remeselne zvládnuté diela.   
A v čom bol tento ročník iný? „Predovšetkým počtom prihlásených prác. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 369 prác, čo prekonalo všetky naše očakávania. Opäť sa nám potvrdilo, že na Slovensku sa stále veľa škôl, pedagógov a detí chce venovať tradičnému remeslu, zdokonaľovať sa v technike a vytvárať kreatívne práce v súlade s tradičnou remeselnou výrobou“ odpovedá na otázku kurátorka výstavy Jana Antalová.   
Aj tento rok sa žiaci mohli zapojiť do viacerých tém, podľa materiálových skupín. Boli určené tieto témy: Zakliate v dreve, Nite nebláznite, Noty pre drôty, Na sklo maľované, Pletky s pletivami a Veci, čo nevedia všetci. Najviac zastúpenou témou bolo Na sklo maľované v počte 106 prác. V mladšej vekovej kategórii (8 – 11 rokov) bolo zaregistrovaných 192 prác a kolekcií, vo vyššej vekovej kategórii (12 – 15 rokov) 177 prác a kolekcií. Päťčlenná porota  nemala ľahké rozhodovanie, práce žiakov boli zaujímavé, kreatívne a neraz vyvolali diskusiu v radoch poroty. Svojej úlohy sa však chopili zodpovedne, zvažujúc každú jednu prácu podľa daných kritérií. V záverečnom hodnotení udelili celkovo 40 cien a 65 čestných uznaní.
Oceneným autorom gratulujeme a účastníkom srdečne ďakujeme. Poďakovanie zároveň patrí aj všetkým pedagógom, rodičom a lektorom, ktorí svojou trpezlivou prácou motivujú deti k ďalším výsledkom.

 

 << späť
Linky