Populárny koncert

29.10.2019 SF
Populárny koncert Úvodný koncert Populárneho cyklu Slovenskej filharmónie zaznie v Koncertnej sieni SF posledný októbrový deň. Vo štvrtok 31. októbra si návštevníci vypočujú diela azerbajdžanského skladateľa Soltana Hadžibekova a štyroch ruských skladateľov - Sergeja Prokofieva, Nikolaja Rimského-Korsakova, Modesta Petroviča Musorgského a Alexandra Porfirieviča Borodina.

 

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene sólistu štvrtkového koncertu. Zo zdravotných dôvodov bude namiesto huslistky grécko-poľského pôvodu Irmyiny Trinkos v Koncerte pre husle a orchester č. 2 g mol, op. 63 Sergeja Prokofieva  účinkovať  slovenský husľový virtuóz Milan Paľa.

 

Filharmonici sa predstavia po prvýkrát pod taktovkou Ayyuba Guliyeva, rodáka z  Azerbajdžanu, ktorý  je víťaz Medzinárodnej dirigentskej súťaže W. Lutosławského v Poľsku (2006) a Medzinárodnej dirigentskej súťaže A. Toscaniniho v talianskej Parme (2010).  Ayyub Guliyev do programu koncertu zaradil dielo azerbajdžanského klasika hudby 20. storočia Solstana Hadžibekova, symfonický obraz Karavána. Nasledovať bude Koncert pre husle a orchester č. 2 gmol, op. 63 Sergeja Prokofieva. Program doplní suita z opery Rozprávka o cárovi Saltánovi op. 57 Nikolaja Rimského –Korsakova, fantázia pre orchester Noc na Lysej hore Modesta Petroviča MusorgskéhoPolovecké tance z 2. dejstva opery Knieža Igor Alexandra Porfirieviča Borodina.

Koncert sa začne o 19.00 h.

..............................................................................................................................

Milan Paľa (1982),pôvodom slovenský huslista, je jednou z najvýraznejších postáv dnešnej hudobnej scény. Unikátnosť jeho hry je neprehliadnuteľná a odborná verejnosť ho právom radí medzi elitu svetových interpretov mladej generácie.  Už počas obdobia štúdia na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, neskôr Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) získaval Milan Paľa rad ocenení a neprehliadnuteľnú medzinárodnú pozornosť na európskych súťažiach. V  tom čase sa tiež pravidelne zúčastňoval medzinárodných majstrovských kurzov v  Zürichu (Vladimir Spivakov, Jean Guillou), v  súkromnej triede Semjona Yaroshevicha sa zase oboznámil s legendárnou ruskou školou Davida Oistracha. Bola to však spolupráca so skladateľmi, ktorá mala podľa Milanových vlastných slov zásadný vplyv na formovanie jeho hudobného prejavu.  Blízky vzťah a úzka tvorivá spolupráca so skladateľmi ako Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert vyústila k vzniku množstva skladieb „šitých na mieru“ mladému huslistovi, ktorý medzičasom rozširoval svoje interpretačné schopnosti až k bodu, kedy jeho hra ďaleko presiahla zvyčajné limity. Ako huslista, ktorý rovnako majstrovsky ovláda aj hru na viole, je v súčasnosti Milan Paľa vyhľadávaným interpretom pre uvádzanie nových diel. Má za sebou veľké množstvo premiér skladieb súčasných autorov (Jean Guillou, Jevgenij Iršai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Tõnu Kõrvits, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, József Sári, Ivan Josip Skender, Adrián Demoč, Daniel Matej a ďalší). V posledných rokoch sa predstavil na viacerých prestížnych pódiách v oblasti novej hudby, z ktorých medzi najvýznamnejšie patrí ISCM World New Music Days (2013), 28. Muzički Bienale Zagreb (2015, 2017), Arcus Temporum (Pannonhalma, Maďarsko), Melos-Ethos International Festival of Contemporary Music (Bratislava, Slovensko) či Hudební fórum Hradec Králové (CZ), na ktorom uviedol Husľový koncert fínskeho autora Esa-Pekka Salonen (2013) i husľový koncert „Aufgang“ Pascala Dusapina (2018). Ako mimoriadne aktívny koncertný umelec disponuje bohatým repertoárom v oblasti koncertantnej literatúry. Dráha sólistu ho priviedla k spolupráci s dirigentmi ako Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Alexander Cernusenko, Pierre-André Valade, Andreas Sebastian Weiser, Peter Gribanov, Ondrej Lenárd, Jakub Hrůša, James Feddeck, Case Scaglione či Marián Lejava. „Enfant terrible sólových huslí“, ako bol raz Milan Paľa v rozhovore nazvaný, je autorom unikátneho, rozsiahleho projektu nahrávok kompletnej slovenskej tvorby pre sólové husle Violin solo 1 - 5. Za tento historický počin mu bolo na Slovensku udelených niekoľko ocenení – Cena ministra kultúry SR (2014), Cena Frica Kafendu (2015) a Cena Ľudovíta Rajtera (2009). Táto cena pre mladé osobnosti slovenskej hudby bola odovzdaná doposiaľ len trom interpretom. Milan Paľa je druhým nositeľom tejto ceny, ktorú získal nielen za výnimočné interpretačné schopnosti, ale i za svoj ojedinelý prístup k slovenskej hudobnej tvorbe. V roku 2014 získal Cenu Nadácie Tatra banky za umenie za nahrávku Slovak Violin Concertos v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského Rozhlasu pod vedením Mária Košíka. Milan Paľa sa v súčasnosti venuje projektu Cantūs Moraviae, v ktorom mapuje a postupne nahráva kompletnú tvorbu pre sólové husle a violu moravských skladateľov.  Neustále sa rozširujúca diskografia Milana Paľu obsahuje aj diela svetovej literatúry. Významné miesto zaujíma nahrávka Sonát a partit BWV 1001-1006 Johanna Sebastiana Bacha (2018), ktorú realizoval ako prvý slovenský huslista v histórii. S klaviristom Ladislavom Fanzowitzom sa venujú nahrávaniu kompletných sonát pre husle a klavír rôznych svetových autorov – doposiaľ boli vydané husľové sonáty Johannesa Brahmsa, Ludwiga van Beethovena, Eugena Suchoňa, Edvarda Griega, Dmitrija Šostakoviča a Bélu Bartóka.  Výsledkom dlhodobej podnetnej spolupráce s dirigentom-skladateľom Mariánom Lejavom je kritikou vysoko hodnotená nahrávka husľových koncertov Albana Berga a  Karola Szymanowského so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Táto nahrávka, ktorá získala cenu Radio Head Awards za rok 2016, vzbudzuje medzinárodné ohlasy.  Samostatné miesto v tvorbe Milana Paľu zaujíma unikátny nový nástroj – päťstrunové husle „milanolo“. Tento jedinečný nástroj koncertných parametrov obohatený o  spodný violový register je prvým svojho druhu. Vznikol v roku 2013 v rodinnom Ateliéri Bursík v Brne a nesie meno podľa interpreta, pre ktorého bol zhotovený. Nástroj je predstavený na CD s názvom Milanolo (2016) v sólových dielach európskych skladateľov skomponovaných špeciálne pre túto príležitosť. Na objednávku pre Milan Paľu a jeho unikátny nástroj už vzniklo aj niekoľko koncertantných skladieb z pera slovenských skladateľov, ktorých nahrávka vyšla v roku 2018 na titule 4 Milanolo Concertos.

 

 << späť
Linky