Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

30.10.2019
Milan Rastislav Štefánik. Generál – OsloboditeľSNM – Historické múzeum pozýva na výstavu, ktorá predstavuje osobnosť M. R. Štefánika v celej šírke jeho životných osudov od narodenia až po tragickú smrť. Spoznajte Štefánika ako študenta, astronóma, zberateľa, vojaka a diplomata.

 

 

Trvanie výstavy: 30. 10. 2019 – 29. 3. 2020

Miesto výstavy: SNM – Historické múzeum, Rytierska sieň, Bratislavský hrad

Autori výstavy: Miloslav Čaplovič, Branislav Panis, Radoslav Ragač

 

„Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel"

M. R. Štefánik

 

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik jenajvýznamnejšia postava novodobých slovenských dejín, všestranná osobnosť, uznávaný vedec, veľmi úspešný vojak a diplomat. Výraznou mierou prispel k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a ovplyvnil aj celoeurópske dejiny počas prvej svetovej vojny. Výstava predstavuje bohatý život a záujmy tejto všestrannej slovenskej osobnosti. Druhá časť nazvaná Život po živote zas mapuje osudy jeho odkazu od všeobecnej úcty v medzivojnovom období, cez deformácie jeho osobnosti ľudákmi až po zrejmú snahu komunistického režimu vymazať ho z dejín.

Výnimočný, pritom však krátky život Milana Rastislava Štefánika sa odohrával takmer na všetkých kontinentoch. Bol to život vyplnený štúdiom a publicistickou, vedeckou, politickou, vojenskou i spoločenskou činnosťou. Jednou z jeho vášní bola astronómia, čo bola aj motivácia k mnohým zahraničným expedíciám. Z ciest si priniesol mnohé cenné suveníry. Jedným z takýchto predmetov sú Gauguinove drevoryty, ktoré budú prvýkrát prezentované na Slovensku. Eugène Henri Paul Gauguin pôsobil na Tahiti, kde bol v roku 1910 počas astronomickej expedície aj M. R. Štefánik. Pri domorodom obydlí objavil jedenásť Gauguinových drevorytov a drevorezov, ktoré neváhal priniesť do svojho parížskeho bytu.

„Štefánikov odkaz je postavený na odmietaní totalitných režimov a neutíchajúcom boji za demokraciu a slobodu. Napriek tomu, že miloval život, nikdy neváhal nasadiť ho za svoj národ," vysvetľuje spoluautor výstavy Radoslav Ragač.

„Milan Rastislav Štefánik ako podpredseda Československej národnej rady v Paríži sa zaslúžil o organizovanie československého zahraničného vojska – légií, ktoré sa postupne sformovali vo Francúzsku, Taliansku a Rusku a ichčiny dláždili cestu k vzniku nového štátu na mape Európy," dodáva ďalší zo spoluautorov Miloslav Čaplovič.

„Nemenej fascinujúci je aj príbeh jeho pamiatky. Obdobia velebenia a zatracovania sa pravidelne menili v priebehu celého 20. storočia," hovorí generálny riaditeľ SNM a spoluautor výstavy Branislav Panis.

 

 

 

 

Fotozdroj: Samuel Okkel

 << späť
Linky