O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“

31.10.2019 ULUV
O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“ Výstava „O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“ je ukážkou troch kolekcií pätice autoriek, ktoré predstavujú smery vychádzajúce z poctivosti remesla, lásky k prírode a k človeku. Autorky sa pokúšajú práve cez odev zachytiť dôležitý odkaz našej generácie do budúcnosti, a to uvedomenie si seba, prírody a zmyslu života. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 8. 11. 2019 do 31. 5. 2020 v Dizajn štúdiu ÚĽUV v Bratislave.

 

 

Názov: O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“ / NATURAL MODE

Miesto: Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava

Otváracia doba: pondelok až piatok od 14.00 do 18.00 h  

Trvanie výstavy: 8.11.2019 – 31.5. 2020

Kurátorka výstavy: Mgr.art. Mária Štraneková ArtD.


V súčasnosti  sa neustále apeluje na ekologické témy a zmenu postoja výrobcov, dizajnérov či samotných jednotlivcov  k životnému prostrediu. Uvedomenie si ekologických dôsledkov produkcie už v začiatku tvorby vedie k hľadaniu nových  inovatívnych stratégií. V snahe o „spomalenie“ a udržateľnosť hodnoty tvorby sa nesie i tvorba mladých dizajnérok, ktorá nie je ovplyvňovaná módnymi vlnami. Práve naopak, v súlade s myšlienkou ekológie a slow fashion tvoria súčasť dnešného smerovania módy ako takej.
Pojem uvedomelý dizajn je aktuálnym trendom, filozofiou a životným štýlom milénia. Mária Štraneková je na Slovensku jeho priekopníčkou už takmer dve desaťročia. K tvorbe sa snaží pristupovať ekologicky – od  výberu materiálu, cez strih, až po produkciu. Na výstave predstavuje kolekciu s tematikou obmedzenia ako  šance pre nový obsah i tvar. S úctou a obdivom sleduje i aktuálnu tvorbu  mladej generácie, nakoľko ako vysokoškolský pedagóg UTB Zlín nasmerovala množstvo mladých dizajnérov. Na výstavu preto prizvala i čerstvé absolventky ateliéru Odevného dizajnu VŠVU v Bratislave s ich dvoma progresívnymi  projektmi.
Projekt SKELET VNEMU si zaslúži pozornosť pre jeho inovatívnu polohu. Hlavnú veličinu v ňom hrá pre Slovensko tak tradičná rastlina - MAK. Na výstave prezentuje autorka Eva Husárová nový biomateriál z maku, v ktorom prirodzene prepája prírodu s človekom. Projekt vznikol v rámci spolupráce s viacerými firmami, zachádza do roviny výskumnej činnosti s medzinárodným presahom.
Osviežujúcim vkladom  je tvorba kompilácie dizajnérok v rámci projektu I'M NOT A ROBOT /Nora Čanecká, Erika Daxnerová, Barbora Jakubová/. Tvoria jedinečné odevy, ktoré majú komunikovať ich osobné príbehy, priniesť emocionalitu a väzbu do vzťahu odev – nositeľ. Vo variabilite nových foriem odevu využívajú prírodné i nové materiály, autorské potlače či tradičné techniky v duchu generácie mileniálov.

 

 << späť
Linky