Slovenská národná galéria vydražila vzácny obraz Portrét muža od Jána Kupeckého

05.11.2019
Slovenská národná galéria vydražila vzácny obraz Portrét muža od Jána Kupeckého Do zbierky Slovenskej národnej galérie pribudol mimoriadne kvalitný obraz pripísaný barokovému maliarovi, rodákovi z Pezinka, Jánovi Kupeckému. SNG dielo získala v online dražbe spoločnosti Setdart Barcelona.

 

 

 

Slovenská národná galéria získala portrét neznámeho muža pripísaný Jánovi Kupeckému, rodákovi z Pezinka. Úspešne ho vydražila v online dražbe spoločnosti Setdart Barcelona. Dielo zo súkromnej španielskej zbierky sochára M. Benlliureho galéria získala za 32 000 eur (bez poplatkov), čo je pod úrovňou aktuálnych cien diel majstra a porovnateľných malieb z jeho okruhu. Po vybavení nevyhnutných formalít sa obraz nachádza už v SNG, kde sa vzápätí stane predmetom podrobnejších technologických a umelecko-historických výskumov.

„Odbornou literatúrou zatiaľ nereflektovaný, mimoriadne kvalitný portrét bez autorského značenia možno datovať na začiatok 18. storočia. Dielo predstavuje z tmavého pozadia sa vynárajúcu postavu nateraz neznámeho muža s jazvou na čele a vzácnym porcelánom v ruke. Vrstvený odev z drahých látok určuje jeho spoločenský status. Bravúra v zachytení rôznorodej krásy materiálov, ako aj živý výraz modelu, podporený realistickými detailmi, prezrádza mimoriadne skúseného maliara," popisuje kurátorka zbierok starého umenia SNG Katarína Kolbiarz Chmelinová. Vzhľadom na kvality a charakteristický štýl bola maľba podľa aukčnej spoločnosti a posudku prof. Jana Białostockého z Varšavy už dávnejšie autorsky spojená s Jánom Kupeckým. Maliar, ktorý takmer štvrť storočia pôsobil v Taliansku, sa radí k najvýznamnejším portrétistom vrcholného baroka v strednej Európe. O jeho umeleckej pozícii a vplyve svedčia okrem iného originály jeho diel v renomovaných verejných či súkromných zbierkach v zahraničí, ako aj práce jeho žiakov a nasledovníkov.

„Nová akvizícia SNG predstavuje vo všetkých ohľadoch galerijný, expozične mnohostranne využiteľný obraz s veľkým potenciálom pre ďalšie umenovedné bádanie," dopĺňa Kolbiarz Chmelinová. Jeho samotná kúpa je pomerne špecifickou záležitosťou, keďže získavanie diel na zahraničných aukciách nie je v prostredí slovenských inštitúcií zatiaľ veľmi rozšíreným spôsobom akvizície. Prostriedky na jej realizáciu po vzájomnom rokovaní relatívne pružne uvoľnilo Ministerstvo kultúry SR z fondu určeného na záchranu diel slovenskej proveniencie v zahraničí.

 

 

Ján Kupecký (Johann Kupezky, 1667 – 1740) – pripísané
Portrét muža
18. storočie, 1700 – 1730, nesignované. Olej na plátne
100,3 x 81,2 cm (119 x 101 cm s historizujúcim rámom)

 << späť
Linky