INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV

07.11.2019
INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEVSprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020.

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020 nájdete tu.

Predmetný dokument je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP.

 << späť
Linky