Ľubica Laššáková spája mosty s Nemeckom

22.11.2019
Ľubica Laššáková spája mosty s NemeckomNemecká spolková republika si tento mesiac pripomína 30. výročie pádu Berlínskeho múru. Kultúrne podujatia vypovedajúce o neľudskosti totalitných režimov a dôležitosti demokracie navštívila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Pracovnú cestu využila aj na intenzifikáciu slovensko-nemeckých kultúrnych vzťahov.

 

 

Významné kultúrne aktivity venované tomuto dôležitému obdobiu svetovej histórie navštívila v Berlíne aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Absolvovala prehliadku panoramatickej expozície „Múr" od rakúskeho umelca Yadegara Asisiho, ktorá realisticky oživuje dramatické udalosti spojené s pádom Berlínskeho múru. Ministerka sa zúčastnila aj na slávnostnom koncerte orchestra Štátnej filharmónie Košicek 30. výročiu Nežnej revolúcie. Naše špičkové hudobné teleso predstavilo nemeckému publiku v prestížnej koncertnej sále Konzerthaus Berlin aj krásnu Symfoniettu Rustica z cyklu Obrázky zo Slovenska od Eugena Suchoňa.

 

Ministerka využila pracovný program aj na stretnutie so štátnym tajomníkom pre kultúru spolkovej krajiny Berlín Torstenom Wöhlertom. Spoločne posúdili úroveň a možnosti ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry, vymenili si najlepšie skúsenosti z oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu a porovnali efektivitu kultúrnych politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Zároveň sa zhodli, že by bolo obojstranne prínosné doplniť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spoluprácu v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu s cieľom prispievať k vzájomnému obohacovaniu, zvyšovaniu tvorivého potenciálu a rozvoju kultúry oboch národov. Obe krajiny sú naklonené aj možnosti intenzívnejšej spolupráce v oblasti audiovízie a uzatvoreniu vládnej dohody o koprodukcii.

 

17. novembra 2019 sme si pripomenuli okrúhle výročie Nežnej revolúcie, ktorá nám otvorila dvere do sveta demokracie, zmenila náš pohľad na svet a priniesla nové možnosti realizácie v slobodnom štáte. V Nemecku si tento mesiac pripomínajú 30. výročie pádu Berlínskeho múru – kľúčového medzníka z hľadiska zjednotenia Nemecka a obnovenia demokratického zriadenia pre všetkých Nemcov. O silnej spojitosti medzi obomi historickými udalosťami vypovedajú aj početné kultúrne podujatia, ktoré spája spoločný odkaz neľudskosti a krutosti totalitných režimov.

 

 

 

 

 

 

          

 << späť
Linky