Anna Daučíková Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

05.12.2019 SNG
Anna Daučíková Work in Progress: 7 situácií / 7 SituationsTrvanie výstavy: 6. 12. 2019 – 29. 3. 2020 Otvorenie výstavy: 5. 12. 2019 o 18.00 Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava Kurátorka: Monika Mitášová Grafické riešenie: Adéla Svobodová Priestorové riešenie: Monika Mitášová – Anna Daučíková

 

 

Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950 v Bratislave) predstaví jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu – predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré bude autorka ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania expozície.

Výstava je expozíciou diel aj „pracovnou výstavou“. Návštevníkom dáva nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami autorky v danom výbere (sedem situácií – sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť „dielní“, „videokino“ a „videolaboratórium“), ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce (sedem miestností meniacich sa na sedem scén), teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela – work in progress. Sedem situácií má počas trvania výstavy potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostiek a hostí, ktorými budú Jana Cviková, Eva Filová, Christina Della Giustina, Alica Koubová a Noro Lacko. Prípadné nové diela sa stanú pretrvávajúcou alebo efemérnou súčasťou výstavy. Dielo a výstava, na ktorej uvidíme aj práce Václava Ciglera, Heleny Jiskrové a Jiřího Thýna, sú dialogické work(s) in progress...

Výstavanadväzuje na autorkinu prvú monografickú publikáciu A­_NNA D_AUČÍK_OVÁ TRANS_FORMÁCIE TRANS_FORMATIONS, ktorú SNG vydala v roku 2018. Kniha predstavuje jej experimentovanie s rozmanitými umeleckými druhmi, technikami a postupmi aj kontexty premien jej života a jej samej. Prežívanie „vlastného" alebo „cudzieho" tela transformovala na prežívanie a konceptualizáciu tretieho pohlavia a rodu, ktoré môžu presahovať zaužívané ponímanie ženskosti i mužskosti. Publikácia obsahuje rozhovory editorky Moniky Mitášovej s Annou Daučíkovou, interpretačné texty Nóry Ružičkovej a Ruth Noackovej, prílohy i dva denníkové texty umelkyne a manifest tvorby.

Anna Daučíková študovala v ateliéri Sklo v architektúre docenta Václava Ciglera na VŠVU v Bratislave , je teda absolventkou Ciglerovej sklárskej školy na Slovensku. Hoci sklo ako sklenený objekt nikdy celkom neopustila, pracuje naprieč staršími aj novšími médiami, voľne ich kombinuje a mieša pridávajúc ich ďalšie, viac či menej etablované a overené podoby (maľba, grafika, koláž, fotografia, performance, video, videoinštalácia, videoprostredie...).

V rokoch 1979 – 1991 žila a pracovala v Moskve, okrem iného aj v paralelnej kultúre režimom sledovaných jazykovedcov, spisovateľov, reštaurátorov ikon a historikov umenia okolo ruskej lingvistky a spisovateľky Nadeždy Jakovlevny Mandeľštamovej, manželky básnika Osipa Emilijeviča Mandeľštama, ktorý zahynul v gulagu. Okrem malieb a prác na papieri od 90. rokov vystavuje aj foto a videozáznamy performovania, videoprojekcie, videoinštalácie a v poslednom období aj videoprostredia. Po návrate do Československa v 90. rokoch pôsobila vo verejnom spoločensko-politickom živote.

Spolupracovala s feministickým kultúrnym časopisomAspekt a rovnomennou feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou, s občianskym združením Iniciatíva Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín a s Q-archívom. Od roku 1999 učila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, od 2003 predmet Videotvorba – Obraz v pohybe a viedla sekciu multimédií pri Inštitúte umenia a vedy. Pôsobila vo vedení školy. O tri roky neskôr habilitovala a stala sa docentkou na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde v rokoch 2010 – 2019 viedla ateliér Nové médiá II, Školu Anny Daučíkovej a pracovala ako prorektorka pre zahraničie. Žije a tvorí v Prahe. Nakrúca, performuje, vystavuje a prednáša na Slovensku i vo svete. Jej práce sú zastúpené vo verejných i v súkromných zbierkach na Slovensku aj v zahraničí.

 

 

Monika Mitášová,

kurátorka výstavy

 

 

Vypožičiavatelia

Za zapožičanie diel na výstavu ďakujeme:

Zbierka Čestmíra Vančuru, Zlín

Súkromí zberatelia

Sprievodný program výstavy

Štvrtok 5. 12. | 18.00

Slávnostné otvorenie výstavy: Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Autorská výstava Anny Daučíkovej predstaví jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí.

Kurátorka: Monika Mitášová

Esterházyho palác, Berlinka & 3. poschodie

Vstup voľný

Štvrtok 12. 12. | 18.00

Kurátorský výklad: Anna Daučíková

Kurátorka Monika Mitášová predstaví novootvorenú výstavu Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations. Výstava nadväzuje na monografickú publikáciu A­_NNA D_AUČÍK_OVÁ TRANS_FORMÁCIE TRANS_FORMATIONS, ktorú SNG vydala v roku 2018.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

 

Informácie o ďalších programoch s hosťami Janou Cvikovou, Eva Filovou, Christinou Della Giustina, Alicou Koubovou a Norom Lackombudú zverejnené v programových bulletinoch a na www.sng.sk.

 

 

Vstup na výstavy v Bratislave je aj v rokoch 2019/2020 voľný!

 << späť
Linky