Srna v neraji

14.01.2020 SNM
Srna v nerajiSlovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry (SNM – MRK) v Prešove si vás dovoľuje pozvať na prezentáciu básnickej zbierky Daniely Kapráľovej Srna v neraji, ktorá sa uskutoční 16. januára 2020 o 17.00 h v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20 v Prešove.

 

 

 

Srna v neraji je literárnou prvotinu všestranne nadanej autorky, ktorá sa venuje súčasne niekoľkým oblastiam – kurátorstvu, muzeoedukológii, programovej dramaturgii, ale aj fotografii a sporadicky i výtvarnej a grafickej tvorbe. Vystavuje doma i v zahraničí a zároveň pôsobí ako kurátorka v kaštieli v Snine.

Básnická zbierka Srna v neraji predstavuje výber z autorkynej tvorby za posledných desať rokov. Podľa literárneho vedca, prekladateľa a vysokoškolského pedagóga PhDr. Mariána Andričíka, PhD. sú básne prevažne lyrickými miniatúrami, subtílnou výpoveďou subjektu o dôležitých otázkach existencie s tendenciou k modlitbe. Lyrika Daniely Kapráľovej s dominantnými znakmi ako výrazová úspornosť, časté prírodné motíívy a civilný výraz pripomína tradičné východné básnické formy. Typologicky je možné autorku zaradiť medzi básnikov súkromia s výrazným smerovaním
k spiritualite.

 

Podujatie sa uskutoční v réžii Jany Truščinskej – Sivej, kultúrno-propagačnej manažérky
SNM – MRK v Prešove.

 

 

Viac info:     

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
riaditeľka SNM – MRK v Prešove

tel.: +421 051 2453321; +421 918 896 043, e-mail: luba.kralova@snm.sk

www.snm.sk/mrk

 << späť
Linky