Autorský sprievod výstavou Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

17.01.2020 SNM
Autorský sprievod výstavou Staviteľ múzeí Michal Milan HarmincSlovenské národné múzeum pozýva dňa 22. januára 2020 o 16.30 h na autorský sprievod výstavou Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, Fakultou architektúry pri príležitosti významných výročí staviteľa a architekta Michala Milana Harminca. Výstavou v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave prevedie autorka PhDr. Elena Machajdíková z Archívu Slovenského národného múzea.

 

Slovenské národné múzeum si v uplynulom roku pripomenulo 150. výročie narodenia
a 55 rokov od smrti pozoruhodnej osobnosti Michala Milana Harminca, ktorý počas svojho profesného života (1897 – 1951) zrealizoval vyše 300 obytných, sakrálnych, verejných a priemyselných budov na Slovensku, v Srbsku v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine. Vo svojej tvorbe prešiel od eklekticizmu konca 19. storočia, cez secesiu, až po modernu a funkcionalizmus 20. storočia, pričom si vytvoril vlastný architektonický rukopis.
M. M. Harminc je považovaný za architekta v širšom stredoeurópskom priestore, ako aj predstaviteľa tzv. prvej generácie slovenských architektov. Jeho realizácie sú na dobové slovenské pomery obdivuhodné rozsahom, štýlovým a typologickým charakterom. O kvalite jeho stavieb svedčí aj fakt, že väčšina slúži svojmu účelu dodnes a vyše 30 z nich je národnými kultúrnymi pamiatkami.

 

Michal Milan Harmic sa trvalo zapísal aj do dejín Slovenského národného múzea, najmä ako projektant a staviteľ troch jeho účelových budov v Martine a Bratislave. Každá z budov reprezentuje jednu etapu jeho tvorby a všetky sa zaraďujú k prelomovým dielam Harmincovej staviteľskej kariéry.

 

Osobnosti a rozsiahlemu dielu Michala Milana Harminca sa venuje nosný výstavný projekt SNM s názvom Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc. Prostredníctvom zbierkových predmetov v správe múzeí SNM a ďalších múzeí a galérií na Slovensku i v Českej republike dokumentuje najdôležitejšie míľniky v živote architekta i jeho tvorby. Návštevníci výstavy majú možnosť po prvý raz vidieť viaceré archívne dokumenty, zbierkové predmety, modely a mobiliár z múzejných budov v Martine a Bratislave, vrátanie fragmentov zariadenia Kaviarne Múzeum v Bratislave. Výstavu dopĺňajú modely Harmincových stavieb z dielne študentov architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Výstavu, ktorá je sprístupnená v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave do 31. mája 2020, autorsky pripravili PhDr. Elena Machajdíková, Mgr. Robert Maretta, PhD.
z Archívu Slovenského národného múzea a prof. Ing. arch Jana Pohaničová, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity, Fakulty architektúry.

 

Projekt vznikol za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 


 

 

 << späť
Linky