Realizácia investičných projektov dostala zelenú

10.02.2020
Realizácia investičných projektov dostala zelenúMinisterka Ľubica Laššáková dohliada na rozpočtové opatrenie Ministerstva kultúry SR, ktorým budú zabezpečené v roku 2020 rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Sumu 5 mil. eur dostanú pre tento účel príspevkové organizácie rezortu kultúry, ktoré budú realizovať významné investičné projekty.

 

„Slovenská republika je veľkým vlastníkom významných národných kultúrnych pamiatok. Rekonštrukcia objektov vysokej spoločenskej hodnoty vo vlastníctve štátu je pre kvalitný obraz krajiny dokonca nevyhnutná. Ako ministerka kultúry presadzujem systémové riešenie nelichotivého stavu obnovy pamiatkového fondu, ktorý bol za ostatných 30 rokov zanedbávaný. V tomto roku sa preinvestuje 5 mil. eur, ktoré rozbehnú dlho očakávané projekty,“ informuje ministerka Ľubica Laššáková.

Predmetným rozpočtovým opatrením budú zabezpečené finančné prostriedky v celkovej sume 5 mil. eur na financovanie investičných projektov príspevkových organizácií Ministerstva kultúry SR. Táto úloha pre rezort kultúry vyplýva z materiálov schválených vládou SR v priebehu roka 2019 a ich aktualizácie na základe očakávaného čerpania v tomto roku.

Investičnými projektmi Rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici v sume 800 tis. eur, Rekonštrukcia a dostavba Národnej kultúrnej pamiatky Penov dom pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici v sume 1 mil. eur, Komplexná revitalizácia hradu Krásna Hôrka v sume 1 mil. 700 tis. eur a Sanácia havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce v sume 1 mil. 500 tis. eur sa spustí séria rekonštrukčných zámerov, ktoré naštartovala ministerka kultúry hneď po svojom nástupe do funkcie.

 << späť
Linky