SNM spustilo nový formát Blog – múzeum online

10.02.2020 SNM
SNM spustilo nový formát Blog – múzeum online Slovenské národné múzeum (SNM) predstavuje na svojej webovej stránke www.snm.sk nový formát Blog – múzeum online. Viac informácií pre návštevníkov blogu na adrese: https://www.snm.sk/?muzeum-online.

 

 

 

Blog bude prostredníctvom širokého spektra odborníkov z múzeí SNM prezentovať verejnosti menej známe témy a činnosti, ktoré súvisia so záchranou, správou, výskumom a sprístupňovaním národného kultúrneho dedičstva, ako aj vzácne zbierkové predmety. Textové a obrazové informácie v mnohých prípadoch doplnia zvukové záznamy, podcasty, videá či  360° vizualizácie pri vybraných predmetoch, ktoré už prešli digitalizačným procesom.

Slovenské národné múzeum pozýva na prvú „ochutnávku“ príspevkov, napríklad na exkurziu do reštaurátorskej dielne SNM – Archeologického múzea, kde záujemcov prevedie reštaurátor keramiky Ľudovít Poznan. Novú akvizíciu (prírastok) zo zbierkového fondu SNM – Hudobného múzea (SNM – HuM) od zberateľa, etnomuzikológa, folkloristu a pedagóga Mariána Járeka  – unikátnu zbierku maľovaných huslí – predstaví kurátor SNM – HuM Peter Jantoščiak. Podcast Daniela Domoráka zo SNM – Múzea Červený Kameň odkryje kreatívne prostredie múzejnej pedagogiky (múzejnej edukácie), ktorá atraktívnym spôsobom sprostredkováva kultúrne dedičstvo rozličným vekovým skupinám návštevníkov.
 

Príjemné a pútavé čítanie praje Slovenské národné múzeum

 

 << späť
Linky