Rezort kultúry podáva pomocnú ruku osobám so zrakovým postihnutím

18.02.2020
Rezort kultúry podáva pomocnú ruku osobám so zrakovým postihnutímMinisterstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh na vytvorenie Slovenskej autority pre Braillovo písmo. Cieľom návrhu je zriadenie a prevádzka špecializovaného pracoviska v rámci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

 

„Poslaním Slovenskej autority pre Braillovo písmo bude podpora gramotnosti osôb so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike. Cieľom novovzniknutého pracoviska bude určovať štandardy používania Braillovho písma, podporovať, uľahčovať a presadzovať výskum, výučbu a tlač Braillovho písma," uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Ministerstvo kultúry SR chce naplniť literu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, splniť odporúčanie Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ale predovšetkým vyriešiť praktické problémy, s ktorým sa stretávajú osoby so zrakovým postihnutím pri používaní Braillovho písma. Na Slovensku totiž v súčasnosti chýba inštitúcia, ktorá by sa systematicky venovala Braillovmu písmu a pravidlám jeho používania a ktorá by bola partnerom pre obdobné organizácie existujúce v susedných štátoch.

Vytvorením Slovenskej autority pre Braillovo písmo na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vznikne orgán s primeranými kompetenciami vo vzťahu k Braillovmu písmu a pravidlám jeho používania. Zabezpečí sa štandardizácia slovenského Braillovho písma, jeho aktualizácia, pravidlá dopĺňania jeho znakov pre rôzne oblasti zápisu, ako aj pravidlá pre transformáciu elektronických dokumentov do podoby vhodnej pre nevidiacich čitateľov. Zaistí sa aj použitie braillovského fontu v elektronických publikáciách.

Slovenská autorita pre Braillovo písmo bude súčasťou Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica sa systematicky venuje práci s čitateľmi so zrakovým postihnutím a počas svojej 70-ročnej histórie sa vyprofilovala na významnú kultúrnu ustanovizeň dlhodobo plniacu záväzky v oblasti sprístupňovania kultúry ľudom so zdravotným postihnutím.

 << späť
Linky