Medzinárodný deň materinského jazyka – 21. február

20.02.2020
Medzinárodný deň materinského jazyka – 21. februárHodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom práve jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je už dvadsať rokov 21. február, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete.

 

Tento celosvetovo známy deň vyhlásila 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999 a po prvý raz sa začal Medzinárodný deň materinského jazyka oslavovať v roku 2000. Pripomínajú si ho vo viacerých štátoch (napríklad Austrália, Bangladéš, Brazília, Čile, Čína, Francúzsko, India, Japonsko, Juhoafrická republika, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Nikaragua, Rakúsko, Rusko, Srbsko, Španielsko...). Viaceré iniciatívy sme už zaznamenali aj na Slovensku. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka prispievajú nielen k rozvoju jazykovej rozmanitosti a viacjazyčného vzdelávania, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na porozumení, tolerancii a dialógu.

 

Impulzom na vyhlásenie Medzinárodného dňa materinského jazyka bolo zachovanie pamiatky na hrdinstvo bengálskych študentov, ktorí 21. februára 1952 demonštrovali v Dháke (v súčasnosti hlavné mesto Bangladéšskej republiky, predtým Pakistan) za uznanie svojho materinského jazyka bengálčiny ako druhého oficiálneho jazyka vtedajšieho Pakistanu. Počas demonštrácie ich zastrelila polícia.

 

Materinský jazyk je jedinečný, pretože každému novorodencovi sa ním od narodenia vtláča pečať zaisťujúca osobitné videnie vecí. To zostáva v človeku zakódované natrvalo a nezmení sa ani po tom, ako sa naučí ďalšie cudzie jazyky. Nimi sa oboznamuje s inými pohľadmi na svet, s iným videním problémov, s inými prístupmi k ich riešeniu...

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti starostlivosti o štátny jazyk vníma 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka ako vhodnú príležitosť na zvyšovanie úrovne používania spisovného slovenského jazyka a zároveň na zvyšovanie povedomia našich občanov v oblasti jazykovej kultúry. Pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prvé podujatie pri tejto príležitosti uskutočnilo 14. februára 2020. Konferenciu nazvanú Jazyk ako priestor domova pripravila BIBIANA, organizácia v pôsobnosti ministerstva kultúry, v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Jednou z tém bola Materinská reč – korene pre budúcnosť, ktorú účastníkom inšpiratívne priblížil spisovateľ Daniel Hevier. Ďalšími aktivitami v rezorte kultúry, propagujúcimi tento deň, budú 21. februára napríklad uvedenie divadelných predstavení v Štátnej opere v Banskej Bystrici, Štátnom divadle v Košiciach a na Novej Scéne v Bratislave, odborná diskusia jazykovedcov v Činohre SND, ale aj zábavné a tvorivé podujatie pre deti Izba čítania v BIBIANE, ktoré priblíži význam materinského jazyka a dôležitosť jeho správneho používania.

 << späť
Linky