Laureáti Ceny ministerky kultúry za rok 2019 sú známi

24.02.2020 MK SR
Laureáti Ceny ministerky kultúry za rok 2019 sú známiMinisterka kultúry SR Ľubica Laššáková dnes slávnostne udelila Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2019. V siedmich kategóriách boli celkovo ocenení jedenásti laureáti. Ocenenie sa udeľuje za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

 

 

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dnes v Dvorane Ministerstva kultúry SR odovzdala Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia. „Verím, že tak ako ja, aj vy vnímate dnešné oceňovanie ako jedinečnú kultúrnu udalosť, kedy sa mimoriadne nadaným osobnostiam dostáva zaslúžená česť a pocta za ich výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, ako aj za ich dlhodobé a celoživotné dielo. Vážim si a obdivujem dielo a výkony, ktoré dnešní ocenení vytvorili a vytvárajú, to krásne, múdre, povznášajúce a inšpiratívne, čím obohacujú nás, divákov, poslucháčov, čitateľov, návštevníkov koncertných sál, divadiel, kín či galérií,“ uviedla vo svojom príhovore šéfka rezortu kultúry.       

Cenu zavýnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získal  literárny kritik a prekladateľ Alexander Halvoník. Ocenenie dostal za prínos k rozvoju literárnej kritiky v oblasti slovenskej literatúry a kontinuálnu analytickú hodnotiacu činnosť, ktorou každoročne reflektuje najmä diela súčasných slovenských prozaikov.

Cenuza výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca si z rúk ministerky prevzal operný spevák Titusz Tóbisz, za výnimočné stvárnenie spevácky náročnej postavy Jeana Valjeana v muzikáli BEDÁRI s prihliadnutím na postavy, ktoré na vysokej umeleckej úrovni stvárňuje na opernej scéne Štátneho divadla Košice.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti hudby sa stala pedagogička vokálnej interpretácie Eva Blahová, za mimoriadny prínos v oblasti vokálnej pedagogiky, dlhoročnú interpretačnú, organizačnú činnosť a pôsobenie v medzinárodných porotách vokálnych súťaží s prihliadnutím na jej významný osobnostný vklad v oblasti reprezentácie slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry in memoriam  získal maliar, grafik a ilustrátor Stanislav Dusík. Ministerka ocenila jeho výnimočné celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia zameraného predovšetkým na sakrálnu tvorbu, ktorým si získal uznanie doma aj v zahraničí.

Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí si odniesli 1. baletní sólisti Viedenského štátneho baletu Nina PolákováRoman Lazík, za umelecké majstrovstvo v oblasti klasického i moderného baletu a výnimočnú reprezentáciu slovenského baletného umenia v zahraničí. Predmetnú cenu získala aj grafická dizajnérka, ilustrátorka a režisérka animovaného filmu Petra Štefanková, a to za výnimočný dlhoročný prínos v oblasti medzinárodnej prezentácie slovenského výtvarného umenia v zahraničí.

Laureátmi ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia sa stalichoreografka a baletná pedagogička Marilena Halászová, za celoživotný prínos v oblasti slovenského divadelníctva a výrazný podiel na rozvoji tanečného umenia a tanečného vzdelávania a herec a recitátor Jozef Šimonovič, za dlhodobý a celoživotný prínos  v oblasti pôvodnej slovenskej rozhlasovej, divadelnej a filmovej tvorby a jeho majstrovstvo v oblasti umeleckého prednesu.

Cenu za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia si z rúk ministerky prevzal rozhlasový hudobný redaktor Vladimír Franc, za autorský prínos a propagáciu hudby prostredníctvom vysoko sledovanej rozhlasovej relácie Túto hudbu mám rád. Laureátom tejto prestížnej ceny sa stal aj zakladateľ galérie insitného umenia v Kovačici Pavel Babka, a to za šírenie dobrého mena slovenského insitného umenia prostredníctvom výstav organizovaných súkromnou Galériou Babka Kovačica na významných podujatiach v zahraničí a za podporu uchovávania a rozvíjania insitného umenia slovenskej komunity vo Vojvodine.

 

Ocenenia sa udeľujú každoročne od roku 1999. Návrh na udelenie ceny predkladajú ministerke odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministerky. Autorom artefaktu Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je sklársky výtvarník Palo Macho.

 << späť
Linky