Prieskum dopadu koronavírusu na kultúru

08.04.2020
Prieskum dopadu koronavírusu na kultúruRezort kultúry bol zasiahnutý mimoriadnou situáciou medzi prvými odvetviami hospodárstva. V záujme získania relevantných dát vás prosíme o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, aby sme našu pomoc zacielili čo najlepšie.

 

 

 

Z tohto dôvodu sa platforma STOJIME PRI KULTÚRE rozhodla vytvoriť priestor pre sústredený zber dát,  aby identifikovala aspoň v náznakoch rozsah a druhy škôd (či vynútených nákladov), ktorým jednotlivé subjekty kreatívneho priemyslu musia v súvislosti s mimoriadnou situáciou čeliť.

Uvedomujeme si, že mimoriadna situácia trvá, preto škody sú len aproximatívne a môžu rásť. Prosíme Vás preto, pokiaľ sa rozhodnete škodu aj vyčísliť, aby ste uvádzali len čísla, ktoré viete podložiť (odôvodniť) už v čase, keď formulár vypĺňate, a to za obdobie až do 10. apríla 2020.

Svoje prieskumy a mapovanie vykonávajú aj ďalšie organizácie, avšak dôvovodom uvedeného prieskumu je podchytenie tých subjekty, ktoré nie sú zastrešené profesionálnymi organizáciami, a zmapovanie situácie v rôznych oblastiach kultúry.

https://stojimeprikulture.sk/prieskum/

 << späť
Linky