Európska komisia pracuje na riešeniach pre kultúru

08.04.2020
Európska komisia pracuje na riešeniach pre kultúruPrebehlo rokovanie ministrov kultúry členských štátov EÚ, s ktorými aj naša ministerka Natália Milanová prostredníctvom videohovoru diskutovala o spôsoboch zmierňovania ekonomických dopadov epidémie koronavírusu na oblasť kultúry.

 

Ministerka kultúry SR Natália Milanová sa dnes (8. apríla 2020) zúčastnila na rokovaní ministrov kultúry členských štátov EÚ. Rokovanie sa z dôvodu obmedzení spojených so šírením nového koronavírusu uskutočnilo formou videokonferencie a nahradilo neformálne zasadnutie Rady ministrov EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS). Ústrednou témou rokovania bola diskusia o možných spôsoboch pomoci na zmierňovanie ekonomických dopadov epidémie COVID-19 na sektor kultúry.

Aktuálna situácia dôsledkov šírenia epidémie Covid-19 hlboko zasiahla všetky oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Pozastavenie kultúrnych aktivít a projektov v oblasti umenia a kreatívneho priemyslu viedli k rapídnym stratám príjmov aktérov sektoru kultúry. Kultúrne inštitúcie, umelecké činnosti a kreatívny priemysel čelia vážnemu ohrozeniu vo všetkých členských štátoch EÚ. Zložitosť situácie si plne uvedomuje EÚ, ktorá je odhodlaná zmierňovať existujúce obavy kultúrnych subjektov. Európska komisia navrhla nové finančné opatrenia a nástroje, ako aj flexibilnejšie nastavenie programu Kreatívna Európa za účelom okamžitej pomoci kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu. Avizovala zriadenie investičného fondu na podporu konkrétnych dotknutých sektorov. Zároveň prízvukovala naliehavosť opatrení na posilnenie boja proti nebezpečným dezinformáciám, aby sa zabezpečil prístup občanov EÚ k spoľahlivým informáciám, v čase, ktorý podporuje rast nacionalistických vášní a protieurópskej rétoriky. Ministri počas diskusie navrhovali riešenia, ktoré by sa mali implementovať na vnútroštátnej úrovni členských štátov a na úrovni EÚ, s cieľom pružnej pomoci dotknutým subjektom. Indikovali poskytovanie primárnej pomoci predovšetkým pre relevantné malé a stredné podniky. Konkrétnym výstupom diskusie bude vytvorenie spoločného virtuálneho priestoru na vymieňanie si názorov, analýz a zdieľanie osvedčených postupov ekonomických opatrení.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová podporila vytvorenie osobitného fondu EÚ, ktorý by kompenzoval stratu príjmu pre dotknuté subjekty a vytvorenie efektívnej synergie s ostatnými programami EÚ. V úvode vystúpenia deklarovala odhodlanie SR spolupracovať pri hľadaní účinných riešení na pomoc kultúre, ktorá sa rovnako ako iné odvetvia ocitla v kritickej situácii. Podčiarkla neoceniteľný prínos, ktorý pre spoločnosť prinášajú organizácie kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Zdôraznila nevyhnutnosť podniknutia rýchlych krokov na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, s cieľom pomôcť zmierniť ekonomické dopady epidémie COVID-19 na živnostníkov, nezávislých umelcov, ako aj na malé a stredné podniky a kultúrne organizácie. Ministerka zároveň vyzvala EÚ, aby urobila všetko, čo je v ich silách na pomoc kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu prekonať krízu. Uviedla niekoľko opatrení prijatých vládou SR na podporu aktívnych aktérov v oblasti kultúry a tvorivej činnosti, vrátane malých a stredných podnikov; ako odloženie platieb zdravotného a sociálneho poistenia, pomoc subjektom, ktorým tržby klesli o viac ako 20% a predĺženie dávok v nezamestnanosti. Doplnila, že Audiovizuálny fond a Fond na podporu umenia už prijal niektoré konkrétne opatrenia na pomoc kultúrnemu, kreatívnemu a audiovizuálnemu priemyslu na Slovensku.

Spoločnému postupu zmierňovania ekonomických dopadov epidémie na kultúrne inštitúcie a kreatívne odvetvie sa budú ministri kultúry venovať aj počas nadchádzajúceho zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS), ktoré je naplánované na máj 2020.

 

 << späť
Linky