Štátnym tajomníkom ministerstva kultúry je Radoslav Kutaš

17.04.2020
Štátnym tajomníkom ministerstva kultúry je Radoslav KutašV minulosti už pôsobil na ministerstve kultúry v mediálnej a audiovizuálnej oblasti. A tiež aj ako analytik Rady pre vysielanie a retransmisiu pre oblasť reklamy, telenákupu a sponzorstva. Je absolventom žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave a zároveň aj práva na Právnickej fakulte UK.
 << späť
Linky