Nový sofvér H.U.R.B.A.N. selector rozširuje možnost dizajnérov

14.05.2020 SCD
Nový sofvér H.U.R.B.A.N. selector rozširuje možnost dizajnérov Výskumno-vývojové oddelenie SCD, ktoré realizuje a prezentuje svoje aktvity pod značkou INOLAB, v posledných mesiacoch rozvíjalo v rámci cezhraničného projektu „Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inšttúcií dizajnu v digitálnej dobe“ viaceré zaujímavé projekty. Jedným z nich je sofvér H.U.R.B.A.N. selector, dizajnérska platorma, ktorá rozširuje možnost dizajnéra v digitálnom navrhovaní, bádaní a experimentovaní s novými 3D tvarmi.

 

 

H.U.R.B.A.N. selector je výskumno-vývojovou spoluprácou medzi tmom INOLAB-u a štúdiom Subdigital. Na prvotnom zadaní sa intenzívne podieľal Maroš Schmidt, ktorý vedie Výskumno-vývojové oddelenie SCD INOLAB a ktorý je zároveň svojou pôvodnou profesiou priemyselný dizajnér so špecializáciou na transport dizajn. Za samotný vývoj bolo zodpovedné štúdio Subdigital, v ktorom na sofvéri pracovali najmä Ján Tóth ako odborník na architektúru sofvérov a programovacie jazyky, Ján Pernecký ako developer geometrickej funkcionality a Ondrej Slinták, skúsený vývojár a programátor.
Dôležitými medzníkmi bola prezentácia sofvéru v rámci výstavy Human by Design v Bratslave (Galéria Satelit, september 2019) a Viedni (Museum für angewandte Kunst, marec 2020) a tež predstavenie sofvéru v rámci Večera otvorených dverí v Inolabe (Slovenské centrum dizajnu, december 2019), ktoré boli zdrojom prvých reakcií od potenciálnych užívateľov sofvéru.
Sofvér funguje na princípe tvarového prelínania digitálnych 3D objektov a výberu nových tvarových kompozícií. Jeho názov je odvodený od sídla SCD - Hurbanových kasární a zároveň odkazuje k základnému princípu sofvéru, (nekonečnému) výberu z potenciálnych tvarových možnost dizajnovaného objektu. Ako približuje jeden zo spolutvorcov sofvéru Ján Pernecký zo štúdia Subdigital: “H.U.R.B.A.N. selector je navrhnutý tak, aby práca užívateľa vyzerala ako modelovanie v bežnom 3D sofvéri, ale aby pri tom zároveň generoval parametrický model. Vďaka tomu má možnosť vrátť sa k akémukoľvek predchádzajúcemu kroku a zmeniť mu parametre. Užívateľ si vlastne prirodzeným spôsobom navrhne pracovný proces a potom mu môže meniť nastavenia a hľadať najvhodnejší výsledok – v tomto prípade najzaujíma-vejšiu 3D formu. Vyberá teda z mnohých možnost – preto slovo selector v názve."
H.U.R.B.A.N. selector je napísaný od úplných základov v modernom jazyku Rust, pričom sa jedná o jeden z prvých 3D geometrických sofvérov napísaných v tomto jazyku. Inštaluje sa ako samostatná aplikácia a na svoje fungovanie nepotrebuje žiadne ďalšie doplnky, ani pripojenie na internet. Je bezplatne dostupný na stahnute priamo na webstránke SCD. Vďaka projektu Dizajn a inovácie tak vznikol plnohodnotný nástroj ihneď pripravený na používanie komunitou dizajnérov a študentov dizajnu, ale aj príbuzných odborov. Ambíciou SCD je pokračovať v rozvíjaní možnost a nových funkcií tohto soféru a tež v ďalšom budovaní používateľského rozhrania, ktoré bude zodpovedať jeho unikátnym vlastnostam.  Pre ďalší vývoj je dôležitá spätná väzba od užívateľov sofvéru.  Aj z tohto dôvodu SCD plánuje predstavenie a testovanie H.U.R.B.A.N. selectora medzi dizajnérmi a na školách. S ohľadom na aktuálne obmedzenia v dôsledku pandémie sa však teto plány odsunuli zataľ na jeseň 2020.
H.U.R.B.A.N. selector vznikol v rámci cyklu aktvít projektu „Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inšttúcií dizajnu v digitálnej dobe" podporeného programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika–Rakúsko 2014 – 2020.  Viac informácií o samotnom sofvéri, autorskom tme, projekte Dizajn a inovácie a ďalších aktvitách INOLABu je k dispozícii na webstránke SCD.

 

 << späť
Linky