Uvoľnenie opatrení proti šíreniu COVID-19

18.05.2020
Uvoľnenie opatrení proti šíreniu COVID-19Od stredy sa spúšťa 4. fáza

Od 20.mája sa uvoľňujú ďalšie opatrenia prijaté na boj proti COVID-19.

V kultúre to znamená opätovný štart pre kiná, divadlá a hromadné podujatia pri návštevnosti max.do 100 ľudí.

„Vďaka našej spoločnej zodpovednosti sa budeme môcť od stredy znovu pohodlne usadiť do kresiel kín či divadiel po celom Slovensku a stretávať sa na spoločenských podujatiach. Teší ma, že k tomu prispelo aj ministerstvo kultúry aktívnym prístupom a rozumnými návrhmi, s ktorými pravidelne prichádzalo na krízový štáb,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Aj naďalej je nutné dodržiavať rozostup 2 metre, dezinfekciu rúk, vetranie priestorov, nosenie rúška, sanitáciu, ..

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

  • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
  • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

       -  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
       -  pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
       -  zákaz podávania rúk,

  • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

KOMPLETNÉ ZNENIE OPATRENIA NÁJDETE TU:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf

 

 << späť
Linky