Annamária Mikulíková – Éternelle. Veľký majster drobného emailu Ján Silaši (1707 - 1782)

20.05.2020 TG
Annamária Mikulíková – Éternelle. Veľký  majster drobného emailu Ján Silaši (1707 - 1782)Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad Termín výstavy: 21. 05. 2020 – 31. 07. 2020 Kurátor výstav: PaedDr. Anna Ondrušeková Diela zapožičali : Farské úrady v Podolínci, Spišskej Sobote a Vrbove, SNM – Spišské múzeum v Levoči

 

 

 

 

Tatranská galéria v tomto období v rámci nového projektu Podporujeme mladých SZČO umelcov pripravila výnimočnú dvojvýstavu, v ktorej spájame súčasný a minulý pohľad na zaujímavé umelecké odvetvie zlatníctvo a umelecký šperk, v ktorom sa používa pradávny materiál smalt.

Smalt, alebo email má v histórii svoje nezastupiteľné miesto a dlhú tradíciu. V priebehu stáročí sa postupy práce menili. Vyvinulo sa mnoho techník v závislosti na kultúrnych tradíciách konkrétnych území, historickom i geografickom kontexte. Emailérstvo bolo až do 19. storočia doménou zlatníkov, šperkárov a remeselníkov, ktorí ho využívali na výzdobu predmetov umeleckej a remeselnej hodnoty, teda artefaktov zlatníckych, klenotníckych, liturgických atď.  Často sa email používal aj ako náhrada farebnosti drahých kameňov. 

Prvú výstavu predstavujú súčasné umelecké šperky, ktorých autorkou je Mgr.art. Annamária Mikulíková (1984). Táto kolekcia emailových šperkov je inšpirovaná dielom  významného spišského zlatníka Jána Silašiho (*1707 - †1782) nadväzujúca na bohatú tradíciu výroby smaltu na Spiši.

Mgr. art Annamária Mikulikovávyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.  Časť svojho štúdia strávila v zahraničí na univerzitách vo Veľkej Británii  a Indii . Venuje sa najmä produktovému dizajnu a tvorbe šperkov. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie - združenia šperkárov AURA.  Na základe jej výsledkov ju vybrali za členku dvoch medzinárodných asociácií pre umelecký šperk ACJ  The Association for Contemporary Jewellery v Londýne a Klimt02 v Barcelone. Prostredníctvom nich prezentuje svoju tvorbu na medzinárodných výstavách, súťažiach a eventoch v zahraničí. Jej starý otec Ing. Rudolf Holeva bol prvý hlavný inžinier v bývalej Scholzovej fabrike v Matejovciach (neskorší Tatrasmalt/Tatramat) a jej matka Mgr. Mária Kovaľová výtvarníčka rozvíjala túto techniku po umeleckej stránke. Zdedením technického zázemia, bol už iba krok k nájdeniu si vlastnej cesty v práci s týmto ušľachtilým materiálom. Použitím techniky smaltu – emailu posúva odkaz barokového zlatníckeho umenia akou je miniatúrna maľba alebo charakteristické efektné zlátenie do súčasnejšej podoby.

 

Druhá výstava nám odhaľuje vzácnosti v súčasnosti ukryté na farách, alebo v kostoloch na Spiši od veľkého majstra významného spišského zlatníka Jána Silašiho.

Ján Silaši, alebo Johanes Szillassy(1707 Rožňava – 06.05. 1782 Levoča) Od 1719 sa učil v Košiciach. Ako tovariš pracoval v Levoči v dielni už nežijúceho zlatníka Reuthera. R. 1729 sa stal členom zlatníckeho cechu (od 1747 až do smrti bol jeho predstaveným) i mešťanom Levoče. Ako významný barokový zlatník sa preslávil najmä maliarskym emailom a monofigurálnymi emailovými miniatúrami. Svoje kalichy, cibóriá, oltárne kríže i monštrancie zdobil emailovými medailónmi. Námety čerpal zo Starého a Nového zákona, zo života svätých, z prežitých udalostí. Výzdobu svojich prác dopĺňal emailovými kvetinami a postavami Trojice, anjelov a svätých. Veľa z jeho tvorby sa zachovalo najmä na Spiši, na východnom Slovensku a v zahraničí. Jedným z jeho prvých diel z 30. rokov 18. stor. bola monštrancia pre katedrálu v Spišskej Kapitule, dnes Spišské Podhradie. K najvýznamnejším patrí veľká monštrancia z r.1770 pre košický dóm sv. Alžbety.

V kontexte slovenského, ale aj stredoeurópskeho umenia sa Ján Silaši javí ako výnimočná osobnosť. V tvorbe maľovaného emailu nemal prakticky medzi umelcami tvoriacimi v blízkych časových vrstvách konkurenta – nielen doma v Levoči, ale ani v Uhorsku. Je druhým umelcom po majstrovi Pavlovi z Levoče, ktorého dielo bolo na Slovensku vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Vyhlásené bolo 11. júna 1991 Nariadením vlady SR Z.z. č. 299/1991. Dielo obsahuje 95 liturgických predmetov. Tieto sú evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky (32 kalichov, 31 monštrancií, 9 pacifikálov, 16 cibórií, 3 relikviáre, 2 navikuly, 1 pár procesiových koruniek, 1 kadidelnica).

 

 << späť
Linky