Uspeli sme s návrhom úpravy usmernenia pre divadlá, kiná, filmové a kultúrne predstavenia

27.05.2020
Uspeli sme s návrhom úpravy usmernenia pre divadlá, kiná, filmové a kultúrne predstaveniaOd 27. mája uvedené prevádzky nemusia mať zatvorené v nedeľu. Na sanitárny deň si môžu vyhradiť akýkoľvek deň.

 

 

 

 

Následne je i naďalej potrebné dodržiavať:

 • vstup a pobyt v prevádzke s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať minimálne 2-metrové rozstupy v radoch osôb pri vstupe a odchode z prevádzky a počas  podujatia,
 • pri všetkých vstupoch do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov), kresiel, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko,
 • obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané 2-metrové vzdialenosti sediacich divákov. Dvojsedačka, alebo sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • v čase prevádzky vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,
 • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.
 << späť
Linky